Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Legislativa

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16LEG ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Jiří Martinčík
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět je přípravou absolventů na řešení legislativních aspektů v procesu vyřazování. Seznamuje s platnou legislativou, týkající se radiační ochrany, požadavků na vzdělání a odbornou způsobilost pracovníků při nakládání s odpady a vyřazování pracovišť III. a IV. kategrie z provozu. Pracuje s podstatnými body zákonů a prováděcích právních předpisů, týkajících se přípravy, provedení vyřazení pracoviště včetně legislativních požadavků na ochranu zaměstnanců a ŽP proti ozáření a nakládání s odpady při jejich kategorizaci, přepravě a uložení.

Požadavky:

---

Osnova přednášek:

1.Filosofie radiační ochrany, strategické cíle a vize, struktura legislativního rámce, provázanost s evropskými institucemi EUROATOM, ICRP, IAEA, WHO.

2.Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů – pravidla pro ukládání.

3.Zákon 263/2016 Sb., atomový zákon – hlavní body zákona z pohledu vyřazování.

4.Vyhláška 422/2016 Sb., vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje – kategorizace pracovišť a pracovníků, princip limitování.

5.Vyhláška č. 377/2016 Sb., vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie – podmínky povolení.

6.Vyhláška 360/2016 Sb., vyhláška o monitorování radiační situace; Vyhláška 359/2016 Sb., vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události – postupy při monitorování, VHP, RMU.

7.Vyhláška 379/2016 Sb., vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky – přeprava, ADR, RID.

8.Vyhláška 409/2016 Sb., vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

9.Metodické doporučení DR–ZA–1.0 Zabezpečení radionuklidových zdrojů a jejich kategorizace.

10.Metodické doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. – zevní ozáření, část II. – vnitřní ozáření.

11.Ostatní vhodná metodická doporučení – přehled.

12.Samostatná práce: vypracování dokumentace v souladu s požadavky legislativy na dané téma.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Atomový zákon 263/2016 Sb. v platném znění

2.Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 422/2016 Sb. v platném znění

3.Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie 377/2016Sb. v platném znění

Doporučená literatura:

4.IAEA Safety Standards: Categorization of Radioactive Sources, Safety Guide No. RS-G-1.9., Vienna, 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5721206.html