Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do jaderné chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15UJCH Z 2 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška se zabývá základními poznatky o vlastnostech hmoty a jevech chemické a fyzikálně chemické povahy, jejichž původcem je nebo na nichž se podílí jádro atomu a jeho přeměny. Jejím obsahem je přehled součástí jaderné chemie a radiochemie, podrobně je pojednáno o stabilitě jader, přirozené a umělé radioaktivitě, jaderných reakcích a jejich zákonitostech.

Požadavky:

Porozumění přednášce podmiňují základní znalosti fyziky, chemie a matematiky v rozsahu vyučovaném v bakalářském studiu.

Osnova přednášek:

1.Vznik a vývoj jaderné chemie a radiochemie, jejich definice a místo mezi vědními obory.

2.Jaderná individua, vlastnosti, symbolika a stabilita atomových jader.

3.Jaderné reakce, jejich třídění, popis a mechanismus.

4.Přirozená a umělá radioaktivita, rozpadové řady.

5.Kinetické zákonitosti radioaktivního rozpadu, parametry charakterisující jeho rychlost, související veličiny a jejich jednotky.

6.Aktivita a množství radionuklidu.

7.Kinetika vzniku radionuklidů.

8.Aktivita soustavy několika geneticky nesouvisejících radionuklidů.

9.Radionuklidy v genetické souvislosti, radioaktivní rovnováhy, kinetika paralelních radioaktivních přeměn.

10.Energetika jaderných reakcí: jaderná energie, exoergické reakce, endoergické reakce.

11.Energetické poměry při jaderných přeměnách alfa a beta, deexcitace emisí záření gama doprovázející jaderné reakce.

12.Rozpadová schémata radionuklidů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je předat studentům základní znalosti o vlastnostech hmoty a jevech chemické a fyzikálně chemické povahy, jejichž původcem je nebo na nichž se podílí jádro atomu a jeho přeměny.

Studenti nechemických oborů získají schopnost porozumět chemickým aspektům jaderných věd.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. V. Majer et al.: Základy jaderné chemie, SNTL Praha, 1981.

Doporučená literatura:

1. A.Vértes et al. (Eds.) Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer, Dordrecht 2003.

2. O. Navrátil et al.: Nuclear Chemistry, Academia, Praha, 1992.

3. J. Mizera, O. Lebeda, A. Gosman: Výpočty pro jaderné chemiky, ČVUT Praha, 2001

Poznámka:

Úvod do jaderné chemie

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24893905.html