Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Němčina M3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XNM3 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XNM3 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XNM2
Úspěšná klasifikace předmětu 04XNM3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 04XNMZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

V tomto kurzu se seznamuje student s dalšími nadstandartními gramatickými strukturami a jejich aplikací v komunikaci na základě probíraných textů s především odbornou tématikou, jako např. vztahy mezi technikou a společností, náš svět na počátku 21. století, náročnější texty s problematikou životního prostředí, základní poučení o matematice,informatice, automobilové technice apod. Student se nadále cvičí v tichém i hlasitém čtení textů, jasném a srozumitelném vyjadřování slovem i písmem. Systematicky se opakují další gramatické jevy nutné zejména pro odborné vyjadřování (participia, vztažné věty, participiální vazby).

Požadavky:

znalosti na úrovni NM2

Osnova přednášek:

Texty:

1. Über Berufe

2. Das Sonnenkraftwerk

3. Strom aus Sonnenlicht

4. Mathematik

5. Energie durcg Kernspaltung

6. Informationsübertragung im Internet

Gramatické okruhy:

1. Předložkové vazby sloves, substantiv a adjektiv

2. Prepozice s genitivem

3. Konjunktiv a kondicionál sloves

4. Vedlejší věty podmínkové, přirovnávací a účinkové

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální znalosti daného kurzu, tj. kolísání haben, sein v perfektu, , konjunktiv, kondicionál, prepozice s G, gerundivum, zkratky, další matematické výrazy.

Schopnosti:

V psaném a mluveném projevu dokázat podat vysvětlení jaderné fúze, umět charakterizovat vědní obor fyziky, umět německy vyjádřit fyzikální jednotky, veličiny, umět pracovat se zkratkami, formulovat matematické operace, např. při výpočtu zlomků.

Splnění podmínek pro zkoušku.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E.Zettl, J. Janssen, H. Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft, Neubearbeitung (vybrané kapitoly), Max Hueber Verlag 2003

Doporučená literatura:

[2] I. Pavlíková, Němčina pro mírně pokročilé II1, 2014 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[3 I. Pavlíková, Homepage, 2014 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~pavliiva/[online], navštíveno 28. 5. 2018

[4] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

[5] K. Kunkel-Razum, Die deutsche Rechtschreibung, rozšířené 27. nové vydání, Dudenverlag Berlín 2017

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7250106.html