Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Analýza poruch

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14ANP ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Jan Siegl
Přednášející:
Jaroslav Čech, Jan Siegl
Cvičící:
Jaroslav Čech, Jan Siegl
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

V souboru přednášek jsou shrnuty základní metodické postupy fraktografické analýzy používané jak ve výzkumu nových materiálů a technologií, tak při analýzách provozních poruch strojů a konstrukcí. V první části přednášek je dokumentována historie fraktografické analýzy ve vazbě na vývoj přístrojové techniky. Hlavní náplní druhé části přednášek je podrobný popis metodických přístupů, které jsou dokumentovány pomocí příkladů konkrétních analýz zpracovaných na fraktografickém pracovišti katedry ve vazbě na potřeby průmyslových podniků a výzkumných ústavů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Historické aspekty fraktografické analýzy ve vazbě na vývoj přístrojové techniky.

2. Význam a přínos fraktografické analýzy.

3. Popis základních experimentálních metod a přístrojů pro hodnocení lomů.

4. Kvalitativní fraktografie - morfologické a fraktografické znaky, mechanismy porušování.

5. Kvantitativní fraktografie - rekonstrukce časového rozvoje únavových trhlin.

6. Fraktografická analýza provozních poruch - konkrétní příklady, rozbor metodiky.

Klíčová slova:

Fraktografická analýza, lomová plocha, morfologický a fraktografický znak, mechanismus procesu porušování, řádkovací elektronová mikroskopie, lokální elektronová mikroanalýza.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Becker, W.T.; Shipley, R, J.: ASM Handbook, Volume 11 „Failure Analysis and Prevention“. Materials Park, Ohio 2002, 1164 p.

[2] Siegl, J.: Soubor přednášek“Pokročilá fraktografie“. Část 1 – 3. Technické vzdělávání Quantum v rámci operačního programu Zaměstnanost EU ESF, 2019, 32 + 49 + 47 s.

Doporučená literatura:

[1] Jones, D.R.H.: Failure Analysis Case Studies. Oxford, Elsevier 1998, 433 p.

[2] Jones, D.R.H.: Failure Analysis Case Studies II. Oxford, Elsevier 2001. 444 p.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6226606.html