Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radionuklidy v biologických vědách

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15RBV ZK
Garant předmětu:
Stanislav Smrček
Přednášející:
Stanislav Smrček
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška obsahuje základní informace o využití radionuklidů při studiu distribuce, metabolismu a kinetiky xenobiotik v živých organismech. Informace metodologického charakteru jsou doplněny poznatky týkajících se vlastností a stability používaných radioaktivně značených sloučenin a způsobů detekce značených sloučenin v biologických systémech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1)Možnosti využití radionuklidů v biologických, biochemických a biomedicínských vědách.

2) Stopovací metody, studium distribuce a metabolismu.

3) Značené sloučeniny, stabilita, uchovávání, způsoby manipulace.

4) Způsoby detekce ionizujícího záření v kombinaci s chromatografickými technikami (TLC, HPLC, GLC).

5)Kapalinová scintilace při měření biologických vzorků.

6)Zdroje chyb při měření radioaktivity. Autoradiografie, zobrazovací desky na principu fotostimulované luminiscence.

7)Syntéza a biosyntéza biologicky aktivních sloučenin značených měkkými beta zářiči 14C a 3H a jejich aplikace při testování nových léčiv a pesticidů.

8)RIA, DNA postlabeling.

9)Studium receptorových interakcí, farmakokinetika.

10) Bezpečnost práce při užití otevřených zářičů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je představit posluchačům moderní způsoby využití radionuklidů v biologických vědách.

Studijní materiály:

Základní:

1.W.R Hendee: Radioactive Isotopes in Biological Research, John Wiley 1973

2.Root J.W, Krohn K.A (Ed.): Short Lived Radionuclides in Chemistry and Biology, American Chemical Society 1981, kapitoly Radiobiology a Microbiological and Environmental Application (dostupné z pubcs.acs.org/isbn/9780841206038).

Doporučená:

3.S. Smrček: Habilitační práce, 2004 ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.

4.Singh N.(Ed.):Radioisotopes- Application in Bio-Medical Science In Tech 2011, Rijeka.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1245106.html