Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Počítačová grafika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01PGR1 Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Strachota
Přednášející:
Pavel Strachota
Cvičící:
Pavel Strachota
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

První část dvousemestrálního předmětu „Počítačová grafika“ je věnována specifikům digitálních zobrazovacích zařízení

od historických technologií po ty nejmodernější a přehledu základních problémů v dvourozměrné počítačové grafice a

jejich řešení. Důraz je kladen na matematický popis problémů a výklad příslušných algoritmů s využitím znalostí z

širokého spektra předmětů vyučovaných na FJFI (matematická analýza, lineární algebra, pravděpodobnost a statistika,

teorie informace, teorie kódování, základy algoritmizace, teorie složitosti, numerická matematika). Výklad ukazuje

praktické aplikace těchto teoretických disciplín, avšak nevyžaduje jejich hlubší znalost. Závěrečná část kurzu se

zaměřuje na uplatnění moderních technologií počítačové grafiky pro tvorbu (po formální stránce) kvalitních vědeckých

dokumentů a prezentací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Hardware v počítačové grafice

2. Lidský zrak, vnímání barev a jejich reprezentace

3. Rastrové algoritmy

4. Výpočetní geometrie

5. Transformace obrazu

6. Formáty a algoritmy pro ukládání a kompresi obrazu

7. Grafická uživatelská rozhraní

8. Webové a multimediální technologie

9. Grafika v tvorbě vědeckých dokumentů

10. Technologie digitální fotografie

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Marschner, P. Shirley: Fundamentals of Computer Graphics (4th ed.), CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016.

[2] J. F. Hughes, A. van Dam, M. McGuire, D. F. Sklar, J. D. Foley, S. K. Feiner, K. Akeley: Computer Graphics:

Principles and Practice (3rd ed.), Addison Wesley, 2014.

[3] J. Vince: Mathematics for Computer Graphics (4th ed.), Springer-Verlag London, 2014.

Doporučená literatura:

[4] M. de Berg, O. Cheong, M. van Kreveld, M. Overmars: Computational Geometry – Algorithms and Applications,

Springer-Verlag Berlin, 2008.

[5] Žára, Beneš, Sochor, Felkel: Moderní počítačová grafika. Computer Press, Praha, 2005.

[6] E. Pazera: Focus on SDL. Premier Press, Cincinnati, 2003.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna Windows/Linux, Programovací jazyky C, C++, Java, C#, MS Visual Studio, knihovny Qt, SDL.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7296906.html