Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do fotochemie a fotobiologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15UFCB ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Libor Juha
Přednášející:
Libor Juha, Lenka Prouzová Procházková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Úvodem je podán výklad absorpce ultrafialového resp. viditelného záření a procesů přenosu excitační energie v molekulárních soustavách. Dále definujeme fotochemické zákony a výtěžky fotochemických reakcí. Podrobně je probrána experimentální technika fotochemie včetně chemické aktinometrie a nástrojů laserové chemie. Objasněn je poměr fotochemie k radiační chemii a plazmochemii. Podáváme také přehled různých typů fotochemických reakcí a jejich základní třídění. V části zasvěcené systematické fotochemii je pojednáno o světlem iniciovaných reakcích anorganických, koordinačních, organokovových, organických a bioorganických sloučenin. Pozornost je věnována i využití a významu fotochemických procesů v praxi (fotografie, fotolithografie, fotochemické syntézy, fotochemie životního prostředí, atp.). Závěrem přednášky je podán přehled procesů indukovaných světlem v biologických soustavách. Zvláštní pozornost je věnována fotosyntéze, vidění a fotodynamické terapii.

Požadavky:

Základy fyzikální, anorganické a organické chemie.

Osnova přednášek:

1. Fotochemické zákony: Grotthusův-Draperův, Bunsenův-Roscoeův a Einsteinův-Starkův. Kvantové výtěžky.

2. Elementární procesy a kinetika fotochemických reakcí. Přenos energie v molekulárních soustavách. Excitované stavy, reaktivní intermediáty a volné radikály.

3. Emisní a absorpční spektra atomů a molekul a jejich fotochemický význam. Kashovo-Vavilovovo pravidlo.

4. Vztahy fotochemie k radiační chemii a plazmochemii.

5. Zdroje záření a fotochemické reaktory. Fyzikální fotometrie a chemická aktinometrie.

6. Kinetická a laserová spektroskopie; záblesková fotolýza.

7. Základní třídění fotochemických reakcí. Fotochemické reakce anorganických, koordinačních, organických a bio-organických sloučenin. Fotochemické reakce v různých skupenstvích.

8. Fotochemické syntézy. Fotochemické a fotoelektrochemické postupy zužitkování sluneční energie. Stabilita a stabilizace polymerů a dalších technicky významných materiálů vystavených působení slunečního záření.

9. Fotopolymerace; fotovytvrzování polymerů. Fotografie. Fotolitografie a fotorezisty.

10. Fotoindukované procesy v přírodních vodách. Fotochemie atmosféry. Fotochemické metody čištění odpadů.

11. Fotosyntéza. Molekulární mechanizmy vidění.

12. Fotodynamický jev a jeho využití v terapii zhoubného bujení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Posluchači se seznámí s fotochemickými zákony a technikami studia fotochemických procesů. Získají znalosti z obecné, systematické a užité fotochemie a z molekulární fotobiologie.

Schopnosti:

Posluchači budou schopni sledovat pokročilejší kurzy teoretické a speciální fotochemie a fotobiologie. Dále budou schopni samostatné experimentální práce v těchto oborech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Kopecký: Organická fotochemie v obrazech, schématech a tabulkách, Academia, Praha 1987

[2] P. Klán: Organická fotochemie, skripta Masarykovy univerzity, Brno 2001

Doporučená literatura:

[1] N. J. Turro, V. Ramamurthy, J. C. Scaiano: Principles of Molecular Photochemistry, University Science Book, Sausalito (CA) 2009

[2] J. Sýkora, J. Šima: Fotochémia koordinačných zlúčenín, Veda, Bratislava 1986

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1568606.html