Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Němčina P2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XNP2 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XNP2 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XNP1
Zápočet z předmětu 04XNP2 v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 04XNP3
Garant předmětu:
Miloslava Čechová
Přednášející:
Cvičící:
Miloslava Čechová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

V tomto kurzu se student nadále cvičí v práci s odborným textem (pochopení, shrnutí, reprodukce, technika poznámek), prohlubuje si obecnou i odbornou slovní zásobu, nově se seznamuje s matematickými pojmy a s texty o jaderné problematice. Zvláštní pozornost je věnována porozumění slyšenému obtížnějšímu textu týkajícímu se problematiky trhu práce, jakož i nácviku ústní i písemné komunikace v těchto situacích (žádost o místo, stipendium, životopis). Nadále se procvičují obtížnější gramatické struktury (např. konjunktiv I, nepřímá řeč).

Požadavky:

výstupní znalosti kurzu NP1

Osnova přednášek:

Texty:

1. Unsere Welt am Anfang des neuen Jahrtausends, 2. Das größte natürliche Treibhaus, 3. Mathematik, 4. Bewerbung - Werbung in eigener Sache 5. Auf der Arbeitssuche - Hörtexte, 6. Tipps für die schriftliche Bewerbung, 7. Tipps für das Vorstellungsgespräch, 8. Lebenslauf, 9. Energie durch Kernverschmelzung, 10. Naturwissenschaft und Technik,

11. Auto und Verkehr 12. Unfall - Hörtexte, 13. Unfallmeldung

Gramatické okruhy:

1. Konjunktiv II (préterita a plusquamperfekta), 2. Infinitivní vazby, 3. Věty předmětné a účelové, 4. Konjunktiv I,

5. Nepřímá řeč

Slovní zásoba:

vychází důsledně z textů:

1. Matematické výrazy, 2. Problematika životního prostředí a jeho ochrana, 3. Jaderná energetika, 4. Doprava a automobilová technika, 5. Nácvik praktických dovedností na trhu práce (ustálené fráze v motivačním dopise, životopise, pohovoru) + jednání s úřady (hlášení o nehodě) + využívání různých služeb (oprava automobilu)

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídají výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální:

konjunktiv I a II, infinitivní vazby, věty předmětné a účelové, nepřímá řeč, slovní zásoba z oblasti matematické terminologie, životního prostředí a jeho ochrany, jaderné energetiky, dopravy a automobilové techniky, specifických služeb a pracovního trhu.

Schopnosti:

Dovednost aktivního využití uvedených jazykových prostředků v psaném a mluveném projevu: číst s porozuměním, shrnout, interpretovat a přeložit text odbornějšího charakteru, na základě faktických informací sestavit písemný souvislý text, reagovat na názory vyučujícího a spolužáků, vysvětlit a obhájit své stanovisko k dané problematice, interpretovat grafy a schémata, napsat motivační dopis a životopis, účastnit se vstupního pohovoru, jednat na úřadech, využívat různých služeb.

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu NP3

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E.Zettl, J. Janssen, H. Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft, Neubearbeitung (vybrané kapitoly),

Max Hueber Verlag 2006

Doporučená literatura:

[2] M. Čechová, Němčina pro pokročilé I1, 2014 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[3] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

[4] K. Kunkel-Razum, Die deutsche Rechtschreibung, rozšířené 27. nové vydání, Dudenverlag Berlín 2017

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7246906.html