Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé praktikum z optiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PPRO KZ 6 0+4 česky
Garant předmětu:
Alexandr Jančárek
Přednášející:
Alexandr Jančárek
Cvičící:
Milan Burda, Miroslav Dvořák, Alexandr Jančárek, Karel Kouba, Michal Nevrkla, Jiří Šišma, Alexandr Vendl
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Praktikum rozvíjí praktické experimentální dovednosti a zkušenosti ve vybraných oblastech optiky. Je vyžadováno vypracování protokolů z měření.

Požadavky:

Je doporučeno absolvování předmětů Fyzikální optika 1 (12FOPT1) a Fyzikální optika 2 (12FOPT2).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod, rozdělení měření

2. Úloha č. 1: Anizotropie materiálů a její využití

3. Úloha č. 2: Difrakce a difraktivní struktury

4. Úloha č. 3: Holografie II

5. Úloha č. 4: Dvouvlnová a vícevlnová interference

6. Úloha č. 5: Optické zpracování informací

7. Úloha č. 6: Nelineární optika

8. Úloha č. 7: Demonstrace kvantových vlastností světla

9. Úloha č. 8: Měření tloušťky pomocí absorpce rtg. záření

Cíle studia:

Znalosti:

Funkce a použití různých komponent v optické laboratoři, znalost optických měřících přístrojů, znalosti experimentálních aspektů měření v optice.

Schopnosti:

Experimentální dovednosti v oblasti optiky, návrh a stavba optických schemat, měření optických signálů v různých formách.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] http://optics.fjfi.cvut.cz/?q=cs/node/305

Doporučená literatura:

[2] Fiala P., Richter I.: Fyzikální optika, skriptum FJFI ČVUT, Praha, 2005.

[3] Saleh B.E.A., Teich M.C.: Fundamentals of Photonics, J. Wiley, New York, 1991; český překlad Základy fotoniky, Matfyzpress, Praha, 1995.

[4] Fiala P., Richter I.: Fourierovská optika a optické zpracování signálů, skriptum FJFI CVUT, Praha, 2004.

Pomůcky:

Optická laboratoř

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4611306.html