Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiační ochrana

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
816RAON ZK 4 4+0 česky
Garant předmětu:
Tomáš Trojek
Přednášející:
Dana Drábová, Jiří Hůlka, Miroslav Hýža, Jiří Martinčík, Ladislav Tomášek, Tomáš Trojek, Darina Trojková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět popisuje základní principy radiační ochrany. Ukazuje ne jen aktuální přístupy, ale i na budoucí vývoj (za rámce aktuální legislativy). Předmět je odbornou přípravou pro získání zvláštní odborné způsobilosti ve věcech radiační ochrany a absolvent obdrží patřičný certifikát.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2

Požadované znalosti:

základy dozimetrie, jednotky, veličiny

zdroje ionizujícího záření (IZ), interakce IZ s látkou

principy detekce ionizujícího záření

Osnova přednášek:

[1.-2. Účinek IZ na živé buňky, tkáně, organismy

3.-8. Stanovování dávek v RO.

9.-10. Limitace ozáření.

11. Ochrana před IZ (vzdálenost, čas, stínění).

12.-13. Legislativa

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Biologické efekty IZ. Metodologie měření IZ. Výpočet dávek na lidské subjekty.

Schopnosti:

Orientaci v problematice. Jednoduché výpočty dozimetrických veličin užitých v RO.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB Praha 2000

[2] International Commission on Radiological Protection no. 103

[3] Atomový zákon, Zákon 263/2016 Sb

[4] Vyhláška o radiační ochraně 422/2016 Sb.

[5] Council Directive 2013/59/Euratom

Doporučená literatura:

[6] International Commission on Radiological Protection no. 100

[7] International Commission on Radiological Protection no. 89

[8] International Commission on Radiological Protection no. 66

[9] International Commission on Radiological Protection no. 60

[10] International Commission on Radiological Protection no. 30

[11] Generic Models for Use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the Environment, SRS 19

[12] Legislativa: viz https://www.sujb.cz/legislativa/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6777306.html