Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bakalářská práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
00BPQT1 Z 5 0P+5C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Bakalářská prácena zvolenémtématu probíhápod vedením vybranéhoškolitele, na základě zadání schváleného garantem, vedoucím katedry a děkanem.Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta vprůbehu semestru formou osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Téma bakalářsképráce a pokynypro její vypracování jsou obsaženy vzadání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zápočet je studentovi udělen, jestliže školitel potvrdí aktivní účast studenta na zadaném tématu a dostatečný pokrok vplnění zadání práce.

Studijní materiály:

Dle zadání bakalářské práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7350106.html