Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie zpracování odpadů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15TZOA ZK 3 3P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Předmět se zabývá všemi aspekty odpadového hospodářství - předcházení vzniku odpadů, jejich úpravou pro vhodnou recyklaci, materiálovým (biologické procesy, fyzikální a chemické procesy) využitím, termickým využitím a konečným odstraněním odpadů skládkováním a rovněž také právními úpravami odpadového hospodářství České republiky a Evropské Unie. Porovnává přednosti a nevýhody jednotlivých technologií nakládání s odpady z hlediska ekonomického i ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na veškeré odpady vzniklé lidskou činností - komunální, průmyslové, zemědělské, stavební a demoliční a odpady z energetiky, se zvláštní pozorností na odpady nebezpečné. Významná pozornost je věnována předcházení a omezení vzniku odpadů zaváděním a využíváním progresivních opatření jako je čistší produkce, systémy environmentálního managementu,integrovaná prevence a hodnocení vlivů odpadů a způsobů jejich zpracování na životní prostředí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Původ, typy a klasifikace odpadu

2.Komunální odpad

3.Průmyslové, zemědělské a těžební odpady

4.Hierarchie nakládání s odpady

5.Skládkování odpadů

6.Biologické metody nakládání s odpady

7.Fyzikálně chemické metody nakládání s odpady

8.Spalová odpadů, jiné termické postupy

9.Recyklace odpadů - papír, textil

10.Recyklace odpadů - sklo, kovy

11.Recyklace odpadů - plasty

12.Vztah odpad - výrobek

13.Nelegální nakládání s odpady

14.Informační systémy v odpadovém hospodářství

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Mečislav Kuraš: Odpady a jejich zpracování, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2014, ISBN: 978-80-86832-80-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7626106.html