Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Němčina M1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
804XNM1 Z 2 0P+2C česky
Vztahy:
Předmět 804XNM1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 804XNP1 (vztah je symetrický)
Zápis předmětu 804XNM1 musí předcházet zápisu předmětu 804XNM2 v některém z předchozích semestrů.
Garant předmětu:
Hana Čápová
Přednášející:
Světlana Petrová
Cvičící:
Světlana Petrová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Tento kurz má za cíl sjednotit úroveň posluchačů, zaměřuje se na zopakování obtížnějších gramatických jevů a struktur (např. trpný rod)a slovotvorných procesů (např. významy slovesných předpon). V lexikální části se prezentuje zejména slovní zásoba z oblasti vysokého školství u nás a v SRN, dále aktuální ekologická problematika spojená s potřebnými obraty, chemickým názvoslovím, dále se nacvičují některé matematické výrazy a obraty s dopravní a fyzikální tématikou a základní slovní zásoba počítačové gramotnosti. Nacvičuje se komunikace na probíraná témata, správná výslovnost, gramatická správnost a srozumitelné vyjadřování.

Požadavky:

Znalosti jazyka na úrovni A2 SERR

Osnova přednášek:

Texty:

1. Tschechische Technische Universität

2. Fakultät für Kernforschung und Physikalisches Engineering

3. Willkommen im Campus Deutschland

4. Unsere Umwelt

5. Sonnenenergie

6. Computerwelt

7. Computer - Wortschatz

Gramatické okruhy:

1. Pasivum

2. Deklinace adjektiv

3. Slovosled, různé typy spojek

4. Číslovky, řadové číslovky, zlomky, matematické pojmy

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální znalosti daného kurzu, tj. pasivum, deklinace adjektiv, dvojicové spojky souřadící a podřadicí, silná slovesa, lexika z oblasti školství, slovotvorba - odvozeniny, kompozita.

Schopnosti:

Dovednost aktivního využítí uvedených jazykových prostředků v psaném i mluveném projevu, tj. informace o své univerzitě, fakultě, životním prostředí apod.

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu - NM2

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E.Zettl, J. Janssen, H. Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft, Neubearbeitung (vybrané kapitoly), Max Hueber Verlag 2003

Doporučená literatura:

[2] I. Pavlíková, Němčina pro mírně pokročilé 1, 2014 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[3] I. Pavlíková, Homepage, 2014 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~pavliiva/[online], navštíveno 28. 5. 2018

[4] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

[5] K. Kunkel-Razum, Die deutsche Rechtschreibung, rozšířené 27. nové vydání, Dudenverlag Berlín 2017

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7696506.html