Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzikální metalurgie 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14FM2 Z,ZK 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Petr Haušild
Přednášející:
Petr Haušild
Cvičící:
Petr Haušild
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

V předmětu jsou aplikovány dříve získané obecné fyzikální a fyzikálně metalurgické poznatky na reálné systémy Fe-C resp. Fe-X-C a vícesložkové slitiny na bázi Fe a Ni, které jsou základem ocelí a speciálních konstrukčních materiálů. Fyzikální metalurgie 2 navazuje na předchozí, teoreticky zaměřené předměty Fyzika kovů a Fyzikální metalurgie 1. Důraz je proto více kladen na procesy v reálných systémech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Shrnutí základních pojmů. Přehled potřebných experimentálních metod.

2. Kinetika fázových přeměn.

3. Rovnovážný diagram Fe - C (stabilní a metastabilní systémy), transformace v ocelích.

4. Rozpad austenitu - IRA a ARA diagramy.

5. Difúzní transformace (nukleace a růst), perlitická a bainitická transformace.

6.Bezdifúzní transformace (smyk, dvojčatění), martensitická transformace.

7. Tvorba karbidů: epsilon-karbid, cementit, metastabilní a stabilní komplexní karbidy.

8. Zotavení a rekrystalizace.

9. Fyzikální základy metod tepelného zpracování - kalení, žíhání, popouštění,

10. Speciální antikorozní, žáropevné a žáruvzdorné oceli.

11. Speciální slitiny na bázi Ni a Ti.

12. Další směry vývoje.

Klíčová slova:

Rovnovážný diagram Fe-C, fázové transformace v ocelích, tepelné zpracování ocelí, konstrukční a speciální oceli a slitiny

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] P. Haušild: Řešené úlohy z fyziky kovů a fyzikální metalurgie, Vydavatelství ČVUT, 2017.

[2] T. Nishizawa: Thermodynamics of Microstructures, ASM International, 2008.

[3] R. E. Smallman A.H.W. Ngan: Modern Physical Metallurgy, 8th Edition, Butterworth-Heinemann, 2013.

Doporučená literatura:

[4] H.KD.H. Bhadeshia, R. Honeycombe: Steels: Microstructure and Properties, Elsevier, 2011.

[5] D. Laughlin, K. Hono: Physical Metallurgy, 5th Edition, Elsevier 2014.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6224206.html