Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nelineární optimalizace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
01NELO ZK 4 3P+0C
Garant předmětu:
Radek Fučík
Přednášející:
Radek Fučík
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Nelineární optimalizační úlohy nachází své uplatnění v mnoha oblastech aplikované matematiky. V přednášce jsou

formulovány základy teorie matematického programování s důrazem na konvexní optimalizaci a představeny základní

metody pro nepodmíněnou optimalizaci a optimalizaci s vazbami. Výklad je doplněn názornými ukázkami.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Matematické programování: úvod, přehled základních optimalizačních úloh, lineární a nelineární programování, slabá

a silná Lagrangeova dualita,

2. Shrnutí potřebného matematického aparátu: pseudoinverzní matice, metoda nejmenších čtverců, metoda sdružených

gradientů

3. Konvexní množiny a funkce, základní vlastnosti a příklady, operace zachovávající konvexnost

4. Optimalizační úlohy bez vazeb

5. Optimalizační úlohy s vazbami

6. Algoritmy pro úlohy bez vazeb

7. Algoritmy pro úlohy s vazbami: přehled základních metod, penalizační metody, metoda vnitřního bodu, logaritmická

bariérová funkce

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Bertsekas, Dimitri P., and Athena Scientific. Convex optimization algorithms. Belmont: Athena Scientific, 2015.

[2] Nesterov, Yurii. Lectures on convex optimization. Vol. 137. Springer, 2018.

[3] Jeter, Melvyn. Mathematical programming: an introduction to optimization. Routledge, 2018.

Doporučená literatura:

[3] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe, Convex optimization, Cambridge University Press 2004

[4] Li, Li. Selected Applications of Convex Optimization. Vol. 103. Springer, 2015.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6384206.html