Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Francouzština M3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04FM3 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Věra Šlechtová
Přednášející:
Cvičící:
Věra Šlechtová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je zaměřen na shrnutí a rozšíření dosud získaných znalostí a jejich použití v odborné a technické komunikaci. Rozšiřuje látku v oblasti syntaxe (vedlejší věty, jejich zkracování, participiální vazby, složené časy). Písemná příprava referátu na zajímavé technické téma nebo téma blízké studovanému oboru a jeho přednesení. Referát vychází z četby francouzských materiálů.

Příprava samostatného ústního projevu na vymezená témata (viz témata ke zkoušce). Francouzské umění a francouzská architektura, představitelé.

Výstavba textu, koheze a koherence.

Požadavky:

Vstupní znalosti na úrovni FM2.

Osnova přednášek:

Odborná témata ze skript (tendence vývoje, geometrie).

Jazykové prostředky: vedlejší věty a jejich zkracování, složené časy, passé simple, gérondif, participe présent a passé, phrase participe

Obecná témata: Z historie vědeckých a technických objevů a vynálezů (Pendule de Foulcaut, Le tunnel sous La Manche, Histoire de l´Aviation). Architecture ancienne et nouvelle.

Psaní osnovy, odstavců, referátu.

Písemná příprava referátu na technické téma blízké studovanému oboru a jeho přednesení.

Příprava samostatného ústního projevu na vymezená témata (viz témata ke zkoušce).

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Mluvnické znalosti se systematizují a doplňují o složené slovesné tvary a v oblasti syntaxe o další druhy vedlejších vět a o participiální vazby. Slovní zásoba se rozšiřuje o obecné a odborné a technické výrazy (matematika, fyzika, chemie).

Výslovnost a pravopis se upevňují v návaznosti na novou látku.

Schopnosti:

(řečové dovednosti)

Číst středně obtížné obecné, populárně naučné i odborné texty i s použitím slovníku a vysvětlivek, vyhledat informace, udělat résumé. Ústně přiměřeně a jazykově správně reagovat při společenské komunikaci a v každodenních situacích. Srozumitelně komunikovat na vybrané odborné téma (monolog, diskuse). Písemně vypracovat referát a napsat transakční dopis. V písemné i ústní komunikaci používat bohatší slovní zásobu a rozmanitější tvary. V písemném projevu dbát na slohovou stránku a pravopisnou správnost.

Splnění požadavků pro složení zkoušky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Skripta: Z.Panáčková, Odborná francouzština pro studenty FJFI, ČVUT 2002

[2] G. Capelle, Espaces II, Hachette, Paris 1990

Doporučená literatura:

[3] J. Giradet, Panorama 3, Clé International, Paris 2004

[4] Z. Panáčková, Homepage, 2017, http://people.fjfi.cvut.cz/panaczuz/ [online], navštíveno 28. 5. 2018

[5] časopis La Recherche

Studijní pomůcky:

slovníky, mluvnické příručky, audioorální program, mapa Francie, jazyková učebna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23069105.html