Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy práce s počítačem

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZPSP Z 2 0+2
Garant předmětu:
Tomáš Vrba
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Martinčík, Aleš Materna, Tomáš Vrba
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními dovednostmi souvisejícími s prací na osobním počítači. Úvodní část předmětu je věnována informačním systémům a zdrojům dostupným na ČVUT a FJFI zvláště. Další cvičení shrnují základní informace o počítačovém hardwaru, softwaru a bezpečnosti. Značná část předmětu je věnována cvičením, jejíž cílem je naučit posluchače používat kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, prezentační software) na úrovni, která je vyžadována v dalších předmětech studia (praktika, bakalářské, výzkumné a diplomové práce).

Požadavky:

Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základy informatiky a informační technologie na ČVUT, právní normy

2. Hardware (obecné principy, vědomosti pro výběr PC)

3. Software (třídění, přehled, licence) a základní funkce OS

4. Bezpečnost v IT (viry, firewall, spyware, phishing, certifikáty, šifrování)

5. Textový editor I. - filosofie a základní funkce

6. Textový editor II. - formátování, šablony

7. Textový editor III. - pokročilé funkce, větší projekty (základny DTP)

8. Tabulkový procesor I. - filosofie a základní funkce

9. Tabulkový procesor II. - vzorce, vestavěné funkce, formátování

10. Tabulkový procesor III. - doplňky, řešitel, makra

11. Prezentační nástroje - přehled nejdůležitějších funkcí (zásady formátování)

12. Zápočtový test

Cíle studia:

Znalosti:

IT dostupné na ČVUT. Základní znalost WH a SW.

Zabezpečení počítače.

Schopnosti:

Práce s kancelářským softwarem (Word, Excel, PowerPoint).

Vyhledávání v elektronických zdrojích a práce s bibliografií.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] Materiály na serveru https://behounek.fjfi.cvut.cz

[2] Ján Žitniak: Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka, COMPUTER PRESS, 2017

Doporučená literatura

[3] Computer Parts and Components Guide for Beginners: Comprehensive Quick Guide on How to Build a PC - August 6, 2020

Poznámka:
Další informace:
https://behounek.fjfi.cvut.cz/course/view.php?id=71
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1283806.html