Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy práce s počítačem

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZPSP Z 2 0+2
Garant předmětu:
Kamil Augsten
Přednášející:
Cvičící:
Kamil Augsten
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními dovednostmi souvisejícími s prací na osobním počítači. Úvodní část předmětu je věnována informačním systémům a zdrojům dostupným na ČVUT a FJFI. Důraz je kladen na efektivní zvládnutí práce s kancelářským softwarem (textový editor, tabulkový procesor a prezentační software) s cvičením v MS Office. Praktický obsah se zaměřuje především na další využití při studiu (praktika, bakalářské, výzkumné a diplomové práce) i v konkrétní praxi (nemocnice, státní správa, firmy). Další části shrnují základní informace o počítačovém hardwaru, softwaru a bezpečnosti. Splnění samostatných domácích cvičení a účast na cvičeních nad 60 % je nezbytnou podmínkou pro získání zápočtu.

Požadavky:

Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod do informatiky, informační technologie na ČVUT. Kancelářský software.

2. Textový editor I. - filosofie a základní funkce

3. Textový editor II. - formátování, šablony

4. Textový editor III. - pokročilé funkce, větší projekty (základy DTP)

5. Tabulkový procesor I. - filosofie a základní funkce

6. Tabulkový procesor II. - vzorce, vestavěné funkce, formátování

7. Tabulkový procesor III. - pokročilé funkce, doplňky, řešitel

8. Tabulkový procesor IV. - příklady z praxe, cvičení

9. Prezentační nástroje I. - přehled nejdůležitějších funkcí (zásady formátování)

10. Prezentační nástroje II. - zásady prezentováni + cvičení, tvorba dalších dokumentů (posterů apod.),

11. Hardware (obecné principy, vědomosti pro výběr PC) a software (třídění, přehled, licence a základní funkce OS)

12. Bezpečnost v IT (viry, firewall, spyware, phishing, certifikáty, šifrování)

13. Procvičování a individuální konzultace (pokud jsou studenty vyžadovány)

Cíle studia:

Znalosti:

Základní IT znalosti v oblasti hardware a software, zabezpečení počítače a bezpečné práce s daty. Přehled a ovládání IT zdrojů dostupných na ČVUT. Dobrá znalost kancelářského balíku MS Office a povědomí o alternativách.

Schopnosti:

Práce s kancelářským softwarem (Word, Excel, PowerPoint) s důrazem na budoucí uplatnění při studiu i v praxi. Vyhledávání v elektronických zdrojích a práce s bibliografií.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] Materiály na serveru https://behounek.fjfi.cvut.cz

[2] Úvodní příručky k Microsoftu 365, https://support.microsoft.com/cs-cz/office/%C3%BAvodn%C3%AD-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dky-k-microsoftu-365-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e,

Školení pro Microsoft 365, https://support.microsoft.com/cs-cz/training

Doporučená literatura:

[3] Klatovský K., Microsoft Office 365 - Podrobný průvodce, Grada, 2023.

[4] Fox, R., Information Technology, Routledge, 2020.

Poznámka:
Další informace:
https://behounek.fjfi.cvut.cz/course/view.php?id=83
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1283806.html