Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy práce s počítačem

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZPSP Z 2 0+2
Garant předmětu:
Tomáš Vrba
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Martinčík, Aleš Materna, Tomáš Vrba
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními dovednostmi souvisejícími s prací na osobním počítači. Úvodní část předmětu je věnována informačním systémům a zdrojům dostupným na ČVUT a FJFI zvláště. Další části shrnují základní informace o počítačovém hardwaru, softwaru a bezpečnosti. Nejvíce prostoru je věnováno cvičením, jejichž cílem je naučit posluchače používat kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor a prezentační software) na úrovni, která je vyžadována v dalších předmětech studia (praktika, bakalářské, výzkumné a diplomové práce). Splnění samostatných domácích cvičení je nezbytnou podmínkou pro účast na zápočtu.

Požadavky:

Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základy informatiky a informační technologie na ČVUT, právní normy

2. Hardware (obecné principy, vědomosti pro výběr PC) a software (třídění, přehled, licence a základní funkce OS)

3. Bezpečnost v IT (viry, firewall, spyware, phishing, certifikáty, šifrování)

4. Textový editor I. - filosofie a základní funkce

5. Textový editor II. - formátování, šablony

6. Textový editor III. - pokročilé funkce, větší projekty (základy DTP)

7. Tabulkový procesor I. - filosofie a základní funkce

8. Tabulkový procesor II. - vzorce, vestavěné funkce, formátování

9. Tabulkový procesor III. - doplňky, řešitel, makra

10. Prezentační nástroje I. - přehled nejdůležitějších funkcí (zásady formátování)

11. Prezentační nástroje II. - přehled nejdůležitějších funkcí (zásady formátování)

12. Individuální konzultace (pokud jsou studenty vyžadovány)

13. Zápočtový test

Cíle studia:

Znalosti:

IT dostupné na ČVUT. Základní znalost WH a SW.

Zabezpečení počítače.

Schopnosti:

Práce s kancelářským softwarem (Word, Excel, PowerPoint).

Vyhledávání v elektronických zdrojích a práce s bibliografií.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] Materiály na serveru https://behounek.fjfi.cvut.cz

[2] Pecinovský J., Pecinovský R.: Microsoft Office 2019 Průvodce uživatele, Grada, 2019

[3] Ján Žitniak: Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka, COMPUTER PRESS, 2017

Doporučená literatura

[3] Computer Parts and Components Guide for Beginners: Comprehensive Quick Guide on How to Build a PC - August 6, 2020

Poznámka:
Další informace:
https://behounek.fjfi.cvut.cz/course/view.php?id=71
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1283806.html