Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statistické zpracování dat 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02SZD1 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Miroslav Myška
Přednášející:
Miroslav Myška
Cvičící:
Miroslav Myška
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět volně navazuje na základní kurz pravděpodobnosti a statistiky. Je zaměřen především na praktické aplikace statistických metod při experimentálním zpracování dat. Studenti získají znalosti o různých metodách statistického zpracování a vhodnosti jejich využití, způsobech prokládání dat a testování hypotéz.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní vztahy matematické Bayesovské statistiky.

2. Statistická rozdělení pro zpracování dat z experimentů.

3. Propagace chyb.

4. Transformace proměnných.

5. Odhad neznámých parametrů - metoda maximální věrohodnosti, metoda nejmenších čtverců a momentová metoda.

6. Zákon velkých čísel, centrální limitní věta, konvergence.

7. Základy statistických analýz v programu ROOT a jeho balících - RooFit, PyRoot, Minuit. 8. Testování hypotéz.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] L. Lista, Statistical Methods for Data Analysis in Particle Physics, Springer, 2017.

[2] G. Cowan, Statistical Data Analysis, Clarendon Press, Oxford 1998.

Doporučená literatura:

[3] D. S. Sivia, Data Analysis A Bayesian Tutorial, Claredon Press, Oxford, 1998

[4] C. Maña, Probability and Statistics for Particle Physics, Springer, 2017.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna, software ROOT

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6253506.html