Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dynamika kontinua

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D01DYKO ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní pojmy mechaniky kontinua: pohyb a deformace kontinua, deformační tenzor a tenzor malých deformací, rozklad deformace, materiálové derivace.

2.Základní zákony zachování (hmoty, hybnosti, energie) a jejich matematická formulace (rovnice kontinuity, Eulerovy a Navierovy-Stokesovy rovnice, rovnice energie).

3.Vlastnosti Navierových-Stokesových rovnic: silná a slabá řešení, otázky existence a jednoznačnosti ve stacionárním a nestacionárním případě.

4.Konstitutivní vztahy. Newtonovská a nenewtonovská tekutina.

5.Modely turbulentního proudění.

6.Vybrané úlohy proudění s analytickým řešením.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1.Pozrikidis, Constantine. Fluid Dynamics - Theory, Computation, and Numerical Simulation, 3rd ed. Springer, 2017.

2.Anderson, John D. Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications. McGraw-Hill, 1995.

3.Wilcox David, Turbulence modeling for CFD, D C W Industries, 1993.

Doporučená literatura

4.Gurtin, Morton E. An introduction to continuum mechanics. Vol. 158. Academic Pr, 1981.

5.Chorin, Alexandre Joel, and Jerrold E. Marsden. A mathematical introduction to fluid mechanics. New York, Springer, 1990.

6.Maršík, František. Termodynamika kontinua. Academia, 1999.

7.White, Frank M., and Isla Corfield. Viscous fluid flow. Vol. 3. New York: McGraw-Hill, 2006.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5699306.html