Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Strojové učení 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01SU1 ZK 3 2P+1C česky
Vztahy:
Předmět 01SU1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 01ROZP2 (vztah je symetrický)
Předmět 01SU1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 01ROZP2 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Jan Flusser
Přednášející:
Jan Flusser
Cvičící:
Jan Flusser
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

[1] Příznakový popis rovinných objektů

[2] Invariantní příznaky, Fourierovy deskriptory, momentové invarianty, diferenciální invarianty

[3] Teorie příznakového rozpoznávání, klasifikátory s učením a bez učení, NN-klasifikátor, lineární klasifikátor, Bayesův klasifikátor

[4] Shluková analýza v prostoru příznaků, iterační a hierarchické metody

[5] Metody výběru příznaků a redukce dimenzionality

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Duda R.O. et al., Pattern Classification, (2nd ed.), John Wiley, New York, 2001

[2] J. Flusser, T. Suk, B. Zitová: 2D and 3D Image Analysis by Moments 1st Edition, Wiley &Sons Ltd., 2016

Doporučená literatura:

[3] Pratt W. K.: Digital Image Processing (3rd ed.), John Wiley, New York, 2001

[4] J. Flusser, T. Suk, B. Zitová, Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition, Wiley &Sons Ltd., 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6362206.html