Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optické vlastnosti pevných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11OPT ZK
Garant předmětu:
Zdeněk Bryknar
Přednášející:
Zdeněk Bryknar
Cvičící:
Zdeněk Bryknar
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

V přednášce jsou probrány základní principy absorpce, reflexe, luminiscence a šíření světla v široké škále materiálů, včetně krystalických dielektrik, polovodičů a kovů. Pozorované jevy jsou diskutovány z hlediska klasické i kvantové fyziky a z hlediska jejich využití.

Požadavky:

Doporučuji absolvovat přednášku fyzika dielektrik (11DIEL na FJFI).

Osnova přednášek:

1. Úvod, 1 přednáška

2. Elektromagnetické pole a Maxwellovy rovnice, 1 přednáška

3. Kvantová teorie optické absorpce a emise, 2 přednášky

4. Mezipásová absorpce, 1 přednáška

5. Excitony, 1 přednáška

6. Luminiscence, 1 přednáška

7. Kvantové jevy v nízkorozměrných strukturách, 2 přednášky

8. Volné elektrony, 1 přednáška

9. Molekulární materiály, 1 přednáška

10. Nelineární optika, 2 přednášky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získat znalost klasické teorie šíření světla v pevných látkách (PL).

Pochopit kvantovou teorii absorpce a emise v PL.

Uvědomit si důležitost excitonových jevů v PL.

Pochopit původ nelineárních optických jevů v krystalech.

Schopnosti:

Pochopit základní principy absorpce, reflexe, luminiscence a šíření světla v široké škále materiálů, včetně krystalických dielektrik, polovodičů a kovů, a seznámit se s jejich využitím v moderní technické praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Born, M. and Wolf, E. (2006), Principles of optics (7th edn), Cambridge University Press, Cambridge.

[2] Fox, M. (2012), Optical properties of solids (2nd edn), Oxford University Press, Oxford.

Doporučená literatura:

[3] Kittel, Ch. (2004), Introduction to Solid State Physics, (8th edn), Wiley.

[4] Ibach, H., Lüth, H.(2009), An Introduction to Principles of Materials Science, Springer.

[5] Burns, G. (1985), Solid State Physics, Academic Press.

[6] Bryknar, Z. (1983), Fyzika dielektrik, Vydavatelství ČVUT Praha, Praha.

[7] Koňák, Č. (1977), Základy fyzikální optiky, Vydavatelství ČVUT Praha, Praha.

[8] Malý, P. (2008), Optika, Nakladatelství Karolinum, Praha.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4583706.html