Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Exaktní metody při studiu památek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16EPAM ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Ladislav Musílek
Přednášející:
Ladislav Musílek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cíle a metody studia památkových objektů a předmětů, metody určování stáří (radiouhlíková metoda, termoluminiscence a příbuzné metody, další radiační metody určování stáří, dendrochronologie, archeomagnetismus), analytické metody pro určování původu a výrobních technologií památkových předmětů (aktivační analýza, rentgenfluorescenční analýza a další metody), fotogrammetrie.

Požadavky:

Žádné specifické požadavky.

Osnova přednášek:

1. Cíle a možnosti studia památkových předmětů a objektů

2. Vývoj a přehled metod studia památkových objektů a předmětů s využitím poznatků přírodních věd

3. Metody určování stáří: radiouhlíková metoda a její aplikace

4. Metody určování stáří: termoluminiscenční metoda a příklady jejího využití

5. Opticky stimulovaná luminiscence a její místo v souboru datovacích metod

6. Elektronová spinová resonance a její využitelnost v archeologii

7. Další radiační metody určování stáří

8. Dendrochronologické datovní

9. Archaeomagnetismus a další neradiační metody určování stáří

10. Analytické metody: aktivační analýza - princip, výhody a meze jejího použití

11. Analytické metody: rentgenfluorescenční analýza a další metody

12. Fotogrammetrie jako metoda studia historické architektury

13. Souhrn: materiály a metody

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Metody používané při studiu památkových předmětů a objektů s využitím poznatků přírodních věd.

Schopnosti:

Zhodnocení metod, jejich výhody a nevýhody v různých aplikacích. Schopnosti v dané problematice spolupracovat s různými vědními obory.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] L. Musílek: Využití ionizujícího záření ve výzkumu. Praha, ČVUT 1992

Doporučená literatura:

[2] M.J. Aitken: Science-based Dating in Archaeology. London and New York, Longman 1990

[3] D.C. Creagh - D.A. Bradley (Eds.): Radiation in Art and Archeometry. Amsterdam, Elsevier 2000

[4] D.R. Brothwell - A.M. Pollard (Eds.): Handbook of Archaeological Sciences. Wiley, Chichester 2001

[5] M. Martini - M. Milazzo - M. Piazentini (Eds.): Physics Methods in Archaeometry. IOS Press, Amsterdam 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11374805.html