Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Problémový seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PSEM Z 2 0+4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Soubor 25 seminařů s tematy z oblasti inženýrství pevných látek, fyzikální elektroniky, nauky o materiálech, jaderných reaktorů, dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Požadavky:
Osnova přednášek:

různá temata studovaná na katedrách

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Informace o některých tematech studovaných na katedrách: fyzikální elektroniky, inženýrství pevných látek, nauky o materiálech, dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, a jaderných reaktorů.

Schopnosti

Informovaně se rozhodovat pro zaměření dalšího studia.

Studijní materiály:

Literatura je dána tématy jednotlivých příspěvků.

Poznámka:

volitelný předmět

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet13605.html