Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kvantová chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02KCH Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Michal Jex
Přednášející:
Michal Jex
Cvičící:
Michal Jex
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy kvantové chemie. Student získá znalosti teorie a praktické dovednosti pro řešení základních problémů teoretické chemie v oblasti elektronové struktury.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) matematický aparát kvantové mechaniky

2) základy kvantové mechaniky

3) variační metoda, adiabatická a Bornova-Oppenheimerova aproximace

4) stacionární poruchová teorie, Hellmannova-Feynmanova věta, hyperplocha potenciální energie

5) model nezávislých částic, metoda SCF, popis elektronové struktury atomů

6) Slaterova-Condonova pravidla, Hartreeho-Fockovy-Roothaanovy rovnice

7) spinové vlastní funkce, báze atomových orbitalů, korelační energie

8) konfigurační interakce, metoda MCSCF

9) Moellerova-Plessetova poruchová teorie, spřažené klastry, multireferenční metody

10) teorie funkcionálu hustoty, pseudopotenciály, relativistické efekty

11) spektroskopie atomů, nestacionární poruchová teorie

12) spektroskopie molekul

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na probraná témata – odpovídá osnově přednášky výše.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I. Levine: Quantum chemistry. Prentice Hall, 2009

[2] A. Szabo, S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry. Dover Publications, 1996

Doporučená literatura:

[3] J. Fišer: Úvod do kvantové chemie. Academia, 1983

[4] D: R. Polák, R. Zahradník: Kvantová chemie, SNTL Praha 1988

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7292106.html