Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Bakalářská práce 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18BPSE1 Z 5 0+5 česky
Přednášející:
Miroslav Virius (gar.), Adam Borovička, Vladimír Jarý, Matej Mojzeš, Pavel Strachota, Quang Van Tran
Cvičící:
Miroslav Virius (gar.), Adam Borovička, Vladimír Jarý, Matej Mojzeš, Pavel Strachota, Quang Van Tran
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Bakalářská práce na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného

vedoucím katedry a děkanem. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osobních

schůzek a konzultací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v

dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24905405.html