Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do práva

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
00UPRA Z 1 0+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Martin Čech
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Předmět je určen k seznámení se s principy právního systému pro potřeby inženýra.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Pojem práva, význam práva, prameny práva

3. Právní normy, systém práva

4. Právní vztahy

5. Aplikace práva

6. Zákonnost, právní odpovědnost

7. Ústavní právo, stát a jeho struktura

8. Občanské právo, hmotné procesní

9. Obchodní právo

10. Správní právo

11. Pracovní právo

12. Trestní právo

13. Test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Právo, jeho význam a prameny, právní normy a vztahy.

Schopnosti:

Zajištění základního právního povědomí, právní odpovědnosti v inženýrské praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Spirit a kol., Základy práva pro neprávníky, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008

Doporučená literatura:

[1] M. Janků a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C. H. Beck, 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12074905.html