Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Neradiační zobrazovací metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZOMEM ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Jaroslav Tintěra
Přednášející:
Jakub Foukal, Marek Mechl, Jaroslav Tintěra
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Aplikovaná anatomie, topografická anatomie a klinická anatomie v radiologii. Patologicko - radiologické korelace jednotlivých oblastí. Dávka x rozlišení x patologicko - radiologické korelace - snaha o „histologickou“ diagnostiku ve světle ochrany před zářením. Technický možnosti radiologických metod a jejich využití při radiologicko - anatomicko - patologických korelacích. Postprocesing zpracování obrazu a topografická anatomie.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1.Základy jaderné magnetické rezonance (MR)

2.Základy MR zobrazování (MRI)

3.Systém tomografu MR

4.Vyšetřovací metody a sekvence pro MRI

5.Kontrastní látky pro MR – princip, použití, bezpečnost

6.Zobrazování a měření dynamických dějů (MRA, DWI, DTI)

7.Funkční MR zobrazení (fMRI) – základy a aplikace

8.Základy MR spektroskopie

9.Klinické využití MRI – základní anatomie při zobrazení MR

10.Indikace a kontraindikace pro MR vyšetření

11.Porovnání MR s ostatními metodami

12.Ultrazvuk (UZ) – základní fyzikální princip

13.Typy UZ

14.Rizika spojená s UZ

15.Kontrastní látky pro UZ

16.Nové modality

17.Využití UZ v klinické praxi

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Komplexní znalosti aplikované anatomie, topografické anatomie a klinické anatomie v radiologii.

Schopnosti:

Použítí vyhodnocovacích metod k diagnostice obrazu a výpočet dávky v kritickém objemu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Žižka J, Tintěra J, Mechl M, et al. Protokoly MR zobrazování a Protokoly MR zobrazování – pokročilé techniky,

Galén 2015

[2] Dokládal, Páč a kol., Anatomie člověka 1-3, MU Brno, 1997-2003

[3] Čihák, Anatomie 1-3, Praha, Grada, 2001-2004

[4] Povýšil a kol., Speciální patologie 1-3, Praha, Karolinum, 1995-1997

Doporučená literatura:

[5] Fleckestein, Tranum-Jensen, Anatomy in diagnostic imaging, 2nd edition, Blackwell publ., 2001

[6] Mačák, Obecná patologie

[7] Mačák, Mačáková, Patologie, Praga, Grada, 2004

Poznámka:

Radiological correlations, radiology

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6108106.html