Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Němčina P zkouška

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XNPZK ZK 4 česky
Vztahy:
Předmět 04XNPZK lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 04XNP3
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.

Kurz je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Předpokladem ústní zkoušky je úspěšné absolvování písemné části a ta je podmíněna získáním zápočtu za kurz NP3. Obsahem zkoušky je látka všech tří kurzů NP1 - NP3. Pokyny ke zkoušce studenti obdrží od příslušného vyučujícího.

Požadavky:

znalosti v rozsahu kurzů NP1 - NP3

zápočet za kurz NP3

Osnova přednášek:

viz sylaby kurzů NP1 - NP3

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.

dosažení úrovně B2 dle SERR upravené pro odborný jazyk

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:

[1] E.Zettl, J. Janssen, H. Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft, Neubearbeitung (vybrané kapitoly),

Max Hueber Verlag 2006

Doporučená literatura:

[2] M. Čechová, Němčina pro pokročilé I, II, II1, 2014 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[3] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

[4] K. Kunkel-Razum, Die deutsche Rechtschreibung, rozšířené 27. nové vydání, Dudenverlag Berlín 2017

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7252406.html