Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé praktikum z laserové techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PPLT KZ 6 0+4 česky
Garant předmětu:
Václav Kubeček, Michal Němec
Přednášející:
Cvičící:
Michal Jelínek, Václav Kubeček, Michal Němec
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Principy a měření parametrů infračerveného erbiového laseru a femtosekundového laserového systému. Návrh rezonátoru laseru pro režim pasivní synchronizace módů.

Vysokovýkonová pulzní laserová dioda pro čerpání neodymových laserů a princip stranově buzeného Nd:YAG laseru. Princip a funkce dutých vlnovodů pro přenos infračerveného světelného záření. Základní vlastnosti a rozdíly nejpoužívanějších viditelných laserů (He-Ne laseru, zeleného ukazovátka a červeneho ukazovátka) a laserových diod.

Požadavky:

12FLA - Fyzika laserů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Úloha 1.Výbojkou buzený Er:YAG laser generující v oblasti 2,9 um.

Uloha 2.Charakterizace oscilátoru femtosekundového titan safírového laseru.

Úloha 3. Diodově buzený Nd:YAG laser s pasivní synchronizací módů pomocí MQW. Uloha č4. Kvazikontinuální laserová dioda o výkonu 200 W a stranové čerpáný Nd:YAG laser.

Úloha 5.Přenos záření výbojkou buzeného Er:YAG laseru generující v oblasti 2,9 um pomocí dutých vlnovodů.

Úloha 6. Spektrálni a prostorové charakteristiky světelných zdrojů

Úloha 7. Závislost absorpčního spektra Yb:YAG monokrystalu na teplotě

Cíle studia:

Znalosti:

pokročilých moderních pevnolátkových laserových systémů a jejich diagnoatiky

Schopnosti:

optimalizace rezonátorů, diagnostika základních parametrů laseru, diagnostika svazku.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Návody k úlohám PPLT http://people.fjfi.cvut.cz/kubecvac/

Doporučená literatura:

[2]Vrbová M. a kol., Lasery a moderní optika (oborová encyklopedie), Praha, Prometheus, 1994, ISBN 80-85849-56-9

[3] B.E.A. Saleh a M.C. Teich, „Základy fotoniky“. Matfyzpress, Praha 1994

Studijní pomůcky:

Laserové praktikum a Laserové laboratoře KFE FJFI

Lqab

Poznámka:

Další vyučující:Ing. Michal Němec, Ing. Michal Jelínek

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24804205.html