Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy fyzikálních měření 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02ZM2 KZ 4 0P+4L
Garant předmětu:
Petr Chaloupka
Přednášející:
Cvičící:
Josef Bobek, Jakub Čaloud, Nikolas Denner, Radim Dvořák, Ekaterina Grecká, Jan Hečko, Lukáš Holub, Robert Hrubý, Petr Chaloupka, Adéla Kubincová, Jiří Malinak, Daniel Mihatsch, Libor Škoda, Jakub Štěrba
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikální inženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. Cílem je seznámit studenty se zásadami fyzikálních měření nejdůležitějších veličin, s metodami zpracovávání a vyhodnocování získaných dat s možností použití PC. Studenti získají základní návyky pro práci ve fyzikálním praktiku.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Měření hustot kapalných a pevných látek

2. Analogové a digitální měřící přístroje

3. Osciloskop

4. XY zapisovač

5. Frekvenční generátor

6. Měření odporu a kapacity

7. VA charakteristika odporu a polovodičové diody

8. Frekvence otáček elektromotoru

9. Počítač v experimentální praxi

10. Závislost odporu termistoru na teplotě

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. H. Moore, M. A. Coplan, S. C. Greer, Building a Scientific Apparatus, Cambridge University Press, 2009

[2] J. D. Wilson, C. A. Hernández-Hall, Physics Laboratory Experiments, Cengage Learning, 2014

Doporučená literatura:

[3] C. Tilley and J. Nicholson: Practical Experiments in Physics, Blake Education, Leichhardt, 2002

[4] J. Brož: Základy fysikálních měření, SNTL Praha, 1983. (dostupné v knihovně FJFI ČVUT)

Studijní pomůcky:

Laboratoř katedry fyziky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6254806.html