Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Neutronografická strukturální a texturní analýza

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11NGA ZK 2
Garant předmětu:
Stanislav Vratislav
Přednášející:
Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav
Cvičící:
Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cíle předmětu:

Neutronová difrakce je velice výkonnou metodikou pro výzkum statických a dynamických vlastností materiálů využívaných v mnoha oblastech vědeckého výzkumu i v průmyslových aplikacích.

Obsahové zaměření:

Využití metodiky neutronové difrakce v oblasti strukturní a texturní analýzy. Součástí kurzu jsou experimenty realizované na neutronovém difraktometru KSN-2 v Laboratoři neutronové difrakce FJFI ČVUT.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Rozptylové a absorpční charakteristiky tepelných neutronů,

2.Využití rozptylu neutronů ve fyzice pevných látek a materiálovém výzkumu,

3.Přístrojové vybavení pro práškovou neutronovou difrakci (difraktometry, rozlišovací funkce difraktometru, monochromátory, detektory),

4.Pomocná zařízení pro difrakční experimenty (kryostaty, pícky, magnety, tlakové komory, goniometry),

5.Strukturní a texturní analýza, systémy pro vyhodnocení neutronografických dat (Rietveldova profilová analýza difrakčních neutronogramů, kódy pro zpracování difrakčních dat: RIET_N, GSAS, FULLPROF, TODF_N, popLA),

6.Příklady aplikací

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní:

[1]G.E.Bacon: Neutron Diffraction, Clarendon Press, 1975

[2]P.V. Houpte and L. Kestens: Textures of Materials, ICOTOM 14 (part 1 and 2), Materials Science Forum, Uetikon-Zuerich, 2005

Doporučená:

[3]R. A. Young: The Rietveld Method, Oxford Science Publications, Oxford University Press, 1995

[4]Erich H. Kisi and Christopher J. Howard: Application of Neutron Powder Diffraction, Oxford Science Publications, 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24951405.html