Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pokročilé partie vývoje softwaru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01PTVS Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět je určen pro studenty magisterkých oborů matematického modelování a softwarového inženýrství se zájmem o vývoj aplikací. Předpokladem pro vstup do kurzu je základní znalost jazyka Java. Studenti mají získat teoretické a praktické zkušenosti s postupem vývoje objektově orientovaných aplikací, zejména na platformě J2EE, včetně vytvoření funkčního prototypu aplikace. V rámci kurzu se studenti seznámí s produkty IBM Rational, zejména s vývojářským nástrojem Software Architect. Během kurzu bude kladen důraz na týmovou spolupráci podpořenou verzovacím nástrojem IBM Rational ClearCase.

Požadavky:

Základní znalost jazyka Java

Osnova přednášek:

1. Teorie: Úvod, motivace, zdroje, studijní materiály, seznámení s prostředím v učebně, organizece, podmínky absolvování, ukázka výsledného produktu kurzu.

2. Teorie: Obecný přístup k návrhu sofwarových systémů. Využití moderních přístupů, UML diagramů pro analýzu, návrhových vzorů a best practices. Ukázka zaměření nástrojů IBM pro danou problematiku (RSA, RSM, RAD, Eclipse).

3. Praxe: Podrobné seznámení se scénářem vytvářené aplikace. Rozpracování analýzy aplikace s využitím UML diagramů v RSA a aplikace návrhových vzorů.

4. Praxe: konfigurace přístupu do ClearCase, uložení modelů do repository a jejich sloučení.

5. Teorie: Přehled platformy J2EE a vysvětlení principů JSP, JSF, EJB technologií. Ukázka příkladů použití na platformě IBM Websphere a IBM DB2.

6. Praxe: Přechod od modelů ke kódu s využitím automatického generování v RSA. Doplnění základních kusů logiky v kódu.

7. Praxe: Seznámení prostředím Websphere Application serveru. Ukázka základních konfiguračních nastavení (datové zdroje, security). Nasazení přepřipravené demo aplikace na WAS, jak v test enviromentu RSA, tak na plný server.

8. Praxe: Rozvedení pricipu EJB a alternativ pro přístup k datové vrstvě. Automatické vygenerování EJB pomocí RSA z připravených datových struktur v DB2.

9. Praxe: Napojení aplikační vrstvy na datovou. Zdůraznění výhod využití J2EE navrhových vzorů v architektuře (Facade, Singleton). Implementace logiky.

10. Praxe: Seznámení s výhodami technologie JSP. Tvorba prezentační logiky systému s využitím vizuálních editorů v RSA.

11. Praxe: Propojení celků vytvořených jednotlivými studenty. Dotažení integrace vrstev aplikace a zkušební nasazení

12. Praxe: Úvod do problematiky testování. Vytvoření Junit testů části systému. Přehled o dalších nástrojích IBM pro testování aplikací (Manual, Functional, Performance testery)

13. Praxe: Vyhodnocení projektu.

Osnova cvičení:

1. Use cases, activity, sequence a class diagramy.

2. Projekt v repository v ClearCase.

3. Základní kód aplikační vrstvy projektu v ClearCase.

4. Funční jednoduché demo na WAS.

5. Připravená datová vrstva.

6. Funkční části aplikační logiky.

7. Vytvořený frontend aplikace.

8. Nasazená aplikace na WAS.

9. Junit test části aplikační logiky.

Cíle studia:

Znalosti:

teoretické a praktické zkušenosti s postupem vývoje objektově orientovaných aplikací.

Schopnosti:

Týmová spolupráce, vytvoření funkčního prototypu aplikace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) Technical Documentation, http://download.oracle.com/javaee/

Doporučená literatura:

[1] Dokumentace k IBM Rational (http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/Documentation/Software/Rational/Rational_brand_support_(general))

Studijní pomůcky a materiály:

Počítačová učebna vybavená nástroji RSA, RSM, RAD, Eclipse

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24905105.html