Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vybrané kapitoly z moderní optiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12MODO Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Ivan Richter
Přednášející:
Pavel Kwiecien, Lucie Marešová, Ivan Richter
Cvičící:
Pavel Kwiecien, Lucie Marešová, Ivan Richter
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako soubor vybraných přednášek z různých oblastí moderní optiky, na kterých se podílí experti z akademické i průmyslové sféry. Přednášky jsou voleny tak, aby pokryly oblasti, kterým se optické kurzy věnují pouze okrajově.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Aktivní a adaptivní optika - dalekohledy

2. Optika tenkých vrstev

3. Rentgenovská optika

4. Fotonické krystaly a struktury

5. Nanočástice pro optiku

6. Komplexní interferometrie v laserovém plazmatu

7. Optická spektroskopie organických látek

8. Lasery pro průmyslové aplikace

9. Lasery pro vědecké aplikace

10. Holografie a difraktivní struktury

11. Numerické metody optiky a elektromagnetismu

12. Zajímavosti z aktuálních optických konferencí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Možnosti aplikace, nové směry vývoje a výzkumu moderní optiky ve vědě i praxi.

Schopnosti:

Přehled a orientace v různých oblastech optiky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Fiala P., Richter I.: Fyzikální optika. Skriptum ČVUT, Praha 2005.

Doporučená literatura:

[2] Vrbová M.: Lasery a moderní optika. Prometheus, Praha 1994.

[3] Saleh B.E.A., Teich M.C.: Základy fotoniky. Matfyzpress, Praha 1996.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11299805.html