Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informatika ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16INZ KZ 2 1+1
Garant předmětu:
Tomáš Urban
Přednášející:
Tomáš Urban
Cvičící:
Tomáš Urban
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Studenti se seznámí se základními způsoby využití informačních technologií ve zdravotnictví. Získají základní znalosti o OS Unix a X-Window, o realizaci a fungování sítí na bázi protokolu TCP/IP, o způsobech a možnostech ukládání a dlouhodobého zálohování dat, o ochraně sítí a dat (včetně osobních) před zneužitím. Dále budou seznámeni s možnostmi získávání, zpracování a ukládání obrazových dat se zaměřením na medicínské aplikace, s používanými formáty souborů pro medicínské účely (DICOM), s uspořádáním medicínských počítačových sítí (PACS) a se systémy monitorování pacientů. Posledním tématem je využití výpočetní techniky pro zpracování statistických dat (se zaměřením na klinická data a epidemiologické studie). Součástí předmětu je cvičení k vybraným tématům.

Požadavky:

Znalosti na úrovni předmětu 16ZPSP.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy z informačních technologií

2. Základy užití počítačových sítí

3. Vybrané partie z praktické informatiky

4. Úvod do operačního systému Linux

5. Základní koncepty bezpečné komunikace

6. Asymetrické šifrování

7. Vlastnosti a zpracování digitálního obrazu

8. DICOM

9. PACS

10. Databáze pacientů

Osnova cvičení:

Výuka probíhá v počítačové učebně, probíraná látka je na vybraných tématech bezprostředně demonstrována a procvičována. Osnova cvičení k jednotlivým modulům je součástí sylabu.

Cíle studia:

Znalosti:

Získat základní znalosti a praktické dovednosti v oblasti využití IT ve zdravotnictví.

Schopnosti:

Zvládnutí základů práce s vybraným SW, lékařskými informačními systémy a formáty souborů používaných v medicíně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Shortliffe, Perreault: Medical Informatics, 2nd edition, Springer 2001, New York

[2] Milton: Statistical Methods in the Biological and Health Sciences, 2nd edition, McGraw-Hill Inc., 1992 USA

Doporučená literatura:

[3] The Essential Physics of Medical Imaging, J.T. Bushberg et al, 2002

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna (OS Linux)

SW pro zpracování digitálního obrazu v medicínských formátech

statistický SW

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24361305.html