Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Čeština pro cizince pokročilí 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04CESP2 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz navazuje na CESP1, v širší míře zahrnuje práci s dalšími odbornými a technicky zaměřenými texty. Prohlubuje obtížné jazykové jevy a klade větší důraz na samostatnou práci studenta s jazykově náročnějším textem.

Požadavky:

Výstupní znalosti kurzu CESP 1

Osnova přednášek:

ortografická, morfologická, syntaktická a stylizační cvičení obtížnějšího charakteru

eseje na obecná i odborněji zaměřená témat

psaní - odborný referát, abstrakt, písemný kontakt s vyučujícími

mluvní cvičení

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické,ortografické, syntaktické a lexikální znalosti daného kurzu, deklinace přejatých slov, psaní velkých písmen, nová kodifikace ortografie slov cizího původu, souvětí, terminologie, kompozice odborného referátu, abstrakt.

Schopnosti:

V esejích na témata z běžného života i odborné sféry správně formulovat své myšlenky, zvládat porozumění obtížnému obecnému i odbornému textu a umět k němu napsat abstrakt. Dokázat formulovat kratší dopisy ve styku s pracovníky fakulty, úřady a různými institucemi.

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu, tj. 04CESP3, odborný jazyk

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] O. Martincová, Pravidla českého pravopisu, Pansofia 2015

[2] N. Kloušová, Nový souboj s pravopisem, Trizona 1994

[3] M. Sochrová, Cvičení z českého jazyka v kostce, Praha 2008

[4] J. Melichar, V. Styblík, Český jazyk, SPN 2004

[5] S. Čmejrková, F. Daneš, Jak napsat odborný text, Leda 1999

Doporučená literatura:

[6] I. Pavlíková, Praktická čeština a rétorika, vzniklo na KJ FJFI ČVUT 2004

[7] I. Pavlíková, Homepage, 2014 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~pavliiva/[online], navštíveno 28. 5. 2018

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová technika

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24537705.html