Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Speciální polovodičové materiály a součástky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11SMAT ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cíle předmětu:

Seznámení studentů s fyzikálními principy, teorií a konstrukcí pokročilých polovodičových materiálů

Obsahové zaměření:

Fyzikální vlastnosti a technologie výroby speciálních polovodičových materiálů založených na monokrystalech SiC a diamantu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Příprava monokrystalu složených polovodičových materiálů, příprava monokrystalu SiC a diamantu.

2.Fyzikální parametry polovodičových materiálů.

3.Technologické zpracování polovodičových materiálů.

4.Příprava struktur součástek, součástky s kvantovými jevy, součástky na SIC a diamantu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti přípravy speciálních polovodičových součástek.

Schopnosti:

Schopnost využít výhod polovodičových materiálů a součástek pro praktické aplikace.

Studijní materiály:

Základní:

[1]Rothbauer Miloš a kol. : Mikrovlnné polovodičové součástky a jejich použití, SNTL, 1985

[2]M.S.Sze, Kwok Kwok Ng: Physics of Semoconductors Devices, John Wiley and Sons, 2007.

Doporučená:

[3]Josef Šavel: Elektrotechnologie - materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice BEN - technická literatura ? 2006

[4]Sapoval B. and Hermann C,: Physics of Semiconductors, Springer, Berlin, 1995

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4584106.html