Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Praktikum z instrumentálních metod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15INPR KZ 4 0+4
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Praktické cvičení studentů ve využití vybraných moderních instrumentálních metod a technik pro řešení některých fyzikálně chemických, analytických a jiných problémů. Praktikum probíhá v laboratořích AV ČR (Ústav fyzikální chemie) a částečně na KJCH.

Požadavky:

Absolvování teoretické přednášky z analytické chemie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Užití spektroskopie FTIR ke studiu povrchů a jejich reaktivity.

2. Kinetika jednoduché isotopové výměny katalyzátor-plynná fáze, studované hmotnostní spektrometrií.

3. Studium nestabilních radikálových meziproduktů pomocí elektrochemicky generované luminescence.

4. Měření EPR spekter elektrochemicky generovaných radikálových aniontů, jejich analýza a interpretace.

5. Užití EPR ke studiu radikálů v tuhé fázi.

6. Studium kinetiky heterogenních katalytických reakcí s využitím detekce produktů technikou GC/MS.

7. Elektronová spektroskopie s laserovou excitací.

8. Triplet- tripletová spektra anthracenu.Studium vybraných oxidových katalyzátorů pomocí elektronové spektroskopie.

9. Aplikace atomové absorpční spektroskopie.

10. Fázová analýza difrakcí rtg. paprsků.

11. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie.

12. Užití elektronového rastrovacího mikroskopu k výzkumu povrchu a mikrostruktury povrchu tuhé fáze.

13. Základy rentgenflourescenční analýzy.

Cíle studia:

Znalosti:

Absolventi získají dobré vědecké základy a návyky i nové vědomosti o vybraných moderních instrumentálních metodách.

Schopnosti:

Získají schopnosti prakticky využít a aplikovat tyto metody ve fyzikálně chemickém výzkumu a při řešení některých analytických problémů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M .Pospíšil.: Instrumentální metody výzkumu a analýzy 1, Vydavatelství

ČVUT, Praha 1993, druhé vydání 2003.

Doporučená literatura:

[2] M.Pospíšil.: Instrumentální metody výzkumu a analýzy 2, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996.

Poznámka:

Praktikum z instrumentálních metod

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11301905.html