Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Czech for Foreigners - Beginners 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04XCESZ3 Z 2 2S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 04XCESZ3 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 04XCESZ2
Úspěšná klasifikace předmětu 04XCESZ3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 04XCESZZK
Garant předmětu:
Jana Kovářová
Přednášející:
Cvičící:
Jana Kovářová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz dále rozvíjí jazykové a komunikační kompetence nabyté v kurzech XCESZ1 a XCESZ2. Výuka se zaměřuje na rozšiřování základní slovní zásoby, upevňování fonetické normy, prohlubování gramatických znalostí včetně jejich nácviku v praxi a seznamování se s českou kulturou. Studenti tvoří myšlenkově a jazykově jednodušší výpovědi, procvičují frekventované typy dialogů i orientaci v jednodušších mluvených i psaných textech. Obsah kurzu je zhruba vymezen lekcemi 5-7 učebnice „Čeština expres 1“.

Požadavky:

zápočet z předmětu XCESZ2

Osnova přednášek:

časové údaje (hodina, den, týden)

datum

modální verba

konstrukce „rád dělat“

minulý čas

verba: znát, vědět, umět

prepozice: v, na, u, o

lokál singuláru

Témata: Kdy je to?, Kdy se sejdeme?, Co rádi děláte?, slavní Češi, Co jsi dělal včera?, Kde jsi byl?, Co se stalo?, Kde jste byli na dovolené?

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Cílem kurzu je vybavit studenta (neslovanského mluvčího) jazykovými a kulturními kompetencemi tak, aby se zorientoval a reagoval v běžných komunikačních situacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] HOLÁ, Lída, BOŘILOVÁ, Pavla. Čeština expres 1. Praha: Akropolis, 2015.

[2] BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, Marie, ŠTĚPÁNKOVÁ, Dagmar a VODIČKOVÁ, Katedřina. Čeština pro cizince: úroveň A1 a A2. Brno: Edika, 2020.

[3] http://prirucka.ujc.cas.cz/

Doporučená literatura:

[4] REŠKOVÁ, Ivana, PINTAROVÁ, Magdalena. Communicative Czech: elementary Czech. Brno: I. Rešková, 2009.

[5] HRONOVÁ, Karla a HRON, Josef. Čeština pro cizince = Czech for foreigners: A1-A2, B1: mini/medium. Praha: Didakta, 2008.

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7697706.html