Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Principy kvantových počítačů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02PKP ZK 2P+0C
Garant předmětu:
Martin Štefaňák
Přednášející:
Aurél Gábor Gábris, Václav Potoček, Martin Štefaňák
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět prohlubuje znalosti vnitřních principů kvantových počítačů a algoritmů pro ně. Očekává se dřívější povědomí uchazeče o pojmech kvantové logiky a metodách kvantového počítání.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Souhrnný přehled tématu: kvantová binární logika, kvantové registry a hradla, základní kvantové algoritmy

2. Rozbor funkčních principů známých algoritmů: amplifikace amplitud, kvantová Fourierova transformace

3. Kvantové urychlení, nejdůležitější třídy teorie složitosti kvantových počítačů

4. Kvantová teorie informace: kvantové bity, bity provázání, destilace provázání, další míry a svědkové provázání

5. Chyby v kvantových výpočtech a předcházení jim, chybová korekce, nedekoherující podprostory

6. DiVincenzova kritéria konstrukce kvantového počítače; klasická simulovatelnost

7. Fyzikální implementace kvantových počítačů: iontové pasti, optické mřížky, supravodivé obvody, NMR, NV centra

8. Fotonové implementace a optické sítě, kódování v polarizaci, trajektorii a čase

9. Alternativní modely kvantového výpočtu: jednosměrné, adiabatické, topologické kvantové počítače, spojité proměnné

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M.A. Nielsen, I.L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition. Cambridge University Press, New York (2011).

[2] S.M. Barnett, Quantum Information. Oxford University Press, Oxford (2009).

Doporučená literatura:

[3] D. Bruß, G. Leuchs (eds.), Quantum Information. Wiley-VCH, Weinheim (2019).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6582406.html