Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anglický jazyk (mírně pokročilí) 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D04AM1 Z 3
Vztahy:
Zápis předmětu D04AM1 musí předcházet zápisu předmětu D04AM2 v některém z předchozích semestrů.
Předmět D04AM1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět D04AJM (vztah je symetrický)
Předmět D04AM1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět D04AJP (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Hana Čápová
Přednášející:
Slavěna Brownová, Hana Čápová
Cvičící:
Slavěna Brownová, Hana Čápová
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je povinným předmětem určeným pro první ročník doktorského studia. Doktorand je zařazen do kurzu mírně pokročilého či pokročilého dle úrovně znalostí anglického jazyka zjištěné na základě vstupního ústního pohovoru a písemné rozřazovací práce. Minimální úroveň pro mírně pokročilý kurz je B1 dle SERR. Kurz je zaměřen na specifické rysy formálního odborného jazyka používaného v akademickém prostředí. Je nutné zachovat pořadí semestrů zimní – letní.

Požadavky:

Znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B1 dle SERR

Osnova přednášek:

Typické rysy odborného akademického jazyka

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a obsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. www.en.fel.zcu.cz

2. studijní materiály připravené vyučujícím

Doporučená literatura:

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7262006.html