Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé algoritmy 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18UIA2 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Vladimír Jarý
Cvičící:
Vladimír Jarý
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět se zabývá vybranými algoritmy umělé inteligence a jejich aplikací v konstrukci autonomního robota.

Požadavky:

18ZALG, 18PRC1, 18UIA1

Osnova přednášek:

1. Pravděpodobnostní metody v umělé inteligenci, Bayesovy sítě

2. Strojové učení

3. Plánování

4. Lokalizace v prostoru

5. Proporciálně integračně-derivační regulátory

6. Dolování dat

Osnova cvičení:

1. Bayesovy sítě

2. Zpracování dat z jednoduchých senzorů

3. Orientace v prostoru

4. Sledování čáry

5. Aplikace PID regulátorů

6. Dolování dat

Cíle studia:

Studenti se seznámí s pokročilejšími algoritmy z oblasti umělé inteligence a zpracování dat. Tyto algoritmy se naučí aplikovat při konstrukci autonomního robota.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Vladimír Mařík, Olga Štěpánková, Jiří Lažanský: Umělá inteligence 1-5, Academia

Doporučená literatura:

[2] Zelinka Ivan: Umělá inteligence v problémech globální optimalizace BEN - technická literatura, 2002, ISBN 80-7300-069-5

[3] Plšek Bořivoj: Umělá inteligence v modelování a řízení BEN - technická literatura, 1996, ISBN 80-901984-4-9

[4] Zelinka Ivan: Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? BEN - technická literatura, 2003, ISBN 80-7300-068-7

[5] Hammer Miloš: Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických spojů, BEN - technická literatura, 2009, ISBN 978-80-7300-231-2

[6] M. Virius: Programování v C++

Poznámka:
Další informace:
http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~jaryvlad/vyuka/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2917006.html