Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra jaderných reaktorů

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17AEZ Alternativní energetické zdroje
Jan Škorpil 
Z 3 1t Předmět je vypsán
17APIZ2 Aplikace ionizujícího záření 2 česky Z,ZK 3 2P+1L Předmět je vypsán
17ALE Atomová legislativa
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
17ALEB Atomová legislativa
Dana Drábová 
česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17ALEP Atomová legislativa v praxi
Dana Drábová 
česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17BPJI1 Bakalářská práce 1 česky Předmět je vypsán
17BPJZ1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
17BPJR1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Předmět je vypsán
17BPJI2 Bakalářská práce 2 česky Předmět je vypsán
17BPJZ2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
17BPJR2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
D17BPVZ Bezpečnost a provoz výzkumných jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
17XBVR Bezpečnost a provoz výzkumných jaderných zařízení Předmět je vypsán
17XSSS Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení Předmět je vypsán
17ZBZJZ Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů pro zahraniční studenty anglicky Z 6 6 Z 6 6 Předmět je vypsán
17BRS1 Bezpečnostní a řídící systémy 1
 
Z 2 2 Předmět není vypsán
17BRS2 Bezpečnostní a řídící systémy 2
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17BAL Bezpečnostní analýzy česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17BAJZ Bezpečnostní analýzy jaderných zařízení česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
D17BHPK Bezpečnostní hodnocení palivových konfigurací
 
Předmět není vypsán
D17BPJZ Bezpečnostní problémy provozu jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
17BES Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17BPROV Bezpečný provoz jaderných zařízení česky Předmět je vypsán
17CSI Cvičení na simulátoru česky Z 3 0+3 Předmět je vypsán
17XDIZ Detekce ionizujícího záření Předmět je vypsán
17DEZ Detekce záření česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17DEZA Detekce záření česky KZ 3 2P+1L Předmět je vypsán
17DERF Deterministické metody v reaktorové fyzice česky Předmět je vypsán
17DPJE1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
17DPJR1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
17DPJE2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Předmět není vypsán
17DPJR2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Předmět není vypsán
17DYR Dynamika reaktorů
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17EHJE Ekonomické hodnocení JE
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
17EK Ekonomika jaderných zařízení česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17ELZ Elektrická zařízení jaderných elektráren
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17ENER Energetika ZK 2 2P Předmět je vypsán
17EEZ Energetika a energetické zdroje
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17EXE Exkurze česky Z 2 1XT Předmět je vypsán
17EXK Exkurze Z 1 1t Předmět je vypsán
17EXZ Exkurze v zahraničí
 
česky Předmět není vypsán
17ENF Experimentální neutronová fyzik česky KZ 2 2+1 Předmět je vypsán
17ENEF Experimentální neutronová fyzika česky KZ 3 1P+2L Předmět je vypsán
17EXNF Experimentální neutronová fyzika
 
KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
17ERF Experimentální reaktorová fyzika česky KZ 4 4 Předmět je vypsán
17EXRF Experimentální reaktorová fyzika
 
KZ 3 4 Předmět není vypsán
17ZERFA Experimentální reaktorová fyzika A Z 3 3 Z 3 3 Předmět je vypsán
17ZERFB Experimentální reaktorová fyzika B Z 2 2 Z 2 2 Předmět je vypsán
17CZVEXRF Experimentální reaktorová fyzika na školním reaktoru VR-1
 
anglicky ZK 19 6+14 Předmět není vypsán
17CZVEXRF2 Experimentální reaktorová fyzika na školním reaktoru VR-1
 
ZK 15 6+10 Předmět není vypsán
17XFOJZ Fyzická ochrana jaderných zařízení Předmět je vypsán
17FARE Fyzika jaderných reaktorů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17FAR Fyzika jaderných reaktorů
 
Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
17SPEK Gama spektroskopie česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
17IRP Individuální výzkumný projekt anglicky ZK 6 6+0 ZK 6 6+0 Předmět je vypsán
17IMF Informatika pro moderní fyziky
František Havlůj 
česky KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
17XIB Informační bezpečnost Předmět je vypsán
17IJR Instrumentace jaderných reaktorů česky Předmět je vypsán
17JABE Jaderná bezpečnost česky ZK 5 4P Předmět je vypsán
17JBEZ Jaderná bezpečnost
 
ZK 4 4 Předmět není vypsán
17XBEZP Jaderná bezpečnost jaderných zařízení Předmět je vypsán
17JARE Jaderné reaktory ZK 2 2 Předmět je vypsán
17JPC Jaderný palivový cyklus
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17XJAM Jadrové analytické metódy Předmět je vypsán
17KID Kinetika a dynamika reaktorů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17XKOJZ Konstrukce a provoz jaderných zařízení Předmět je vypsán
17KOJE Konstrukce a zařízení jaderných elektráren česky ZK 3 3P Předmět je vypsán
17KOJX Konstrukce a zařízení jaderných elektráren česky Předmět je vypsán
17KE Kritický experiment
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
17KEX Kritický experiment česky KZ 4 1P+3L Předmět je vypsán
17XKRY Kryptologie Předmět je vypsán
17LAC2 Laboratorní cvičení 2 česky KZ 4 4L Předmět je vypsán
17LAPE Laboratorní praxe pro energetiky
 
česky Z 3 0+3 Předmět není vypsán
17XMMC Metody Monte Carlo v pokročilé reaktorové fyzice Předmět je vypsán
D17MCRF Metody Monte-Carlo v pokročilé reaktorové fyzice
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17CZVSFT Moderní postupy v bezpečnostních analýzách jaderných zařízení pomocí Monte-carlo metody
 
ZK 15 5+10 Předmět není vypsán
17NAA Neutronová aktivační analýza česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
17NFYZ Neutronová fyzika česky Předmět je vypsán
17NJZ Nové jaderné zdroje česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
17NRE Návrh a řízení experimentu česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17XNLP Návrh logických polí Předmět je vypsán
17OPK Operátorský kurz na reaktoru VR-1
 
Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
17OPKB Operátorský kurz pro bakaláře česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
D17PVZP Palivové vsádky se zdokonaleným palivem
 
Předmět není vypsán
17PALC Palivový cyklus jaderných reaktorů česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
17PALX Palivový cyklus jaderných reaktorů česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
17PCJZ Palivový cyklus jaderných zařízení česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
17PENF Pokročilá experimentální neutronová fyzika česky KZ 4 1P+3L Předmět je vypsán
17XEXP Pokročilá experimentální reaktorová fyzika Předmět je vypsán
17PERF Pokročilá experimentální reaktorová fyzika česky KZ 4 1P+3L Předmět je vypsán
17CZVEXRF3 Pokročilá experimentální reaktorová fyzika na školním reaktoru VR-1
 
anglicky Předmět není vypsán
D17PRF Pokročilá reaktorová fyzika
 
Předmět není vypsán
17XVAR Pokročilá výpočetní analýza jaderných reaktorů Předmět je vypsán
D17PJR Pokročilé jaderné reaktory
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17PPSR Pokročilé metody přepracování vyhořelého paliva a technologie solných reaktorů
 
česky ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
D17PKST Pokročilý kurz sdílení tepla
 
Předmět není vypsán
17XPST Pokročilý kurz sdílení tepla Předmět je vypsán
D17PRZE Porovnání různých zdrojů energií
 
ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
17MORF1 Počítačové modelování v reaktorové fyzice 1
 
KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
D17MORF1 Počítačové modelování v reaktorové fyzice 1
 
ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17MORF2 Počítačové modelování v reaktorové fyzice 2
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
D17MORF2 Počítačové modelování v reaktorové fyzice 2
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17XPOR Počítačové systémy ochran a regulace Předmět je vypsán
17PRE Počítačové řízení experimentů Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17BPRAX Praxe
 
česky Předmět není vypsán
17PRAX Praxe
 
Z 4 2t Předmět není vypsán
17PEX Praxe (exkurze) v zahraničí
 
Z 3 2 týd Předmět není vypsán
17PEXZ Praxe (exkurze) v zahraničí
 
Z 2 2t Předmět není vypsán
17PAJE Praxe na jaderné elektrárně česky Z 2 1XT Předmět je vypsán
17PLP Programovatelná logická pole
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
17PRF Provozní reaktorová fyzika Z,ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
17PSJR Provozní stavy jaderných reaktorů česky KZ 4 2+1 Předmět je vypsán
17TEXT Psaní a prezentace odborného textu česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17DPRAX Předdiplomní praxe
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
17DSEM Předdiplomní seminář
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
17PRJT Přístroje jaderné techniky
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17PTE Přístrojová technika
 
KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
17PTA Přístrojová technika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17ROJ Radiační ochrana jaderných zařízení ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17RAO Radioaktivní odpady
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17RFYZ Reaktorová fyzika česky Předmět je vypsán
17REPR Reaktorové praktikum česky KZ 5 2+2 Předmět je vypsán
17RNG Reaktory nových generací
 
česky ZK 3 3 Předmět není vypsán
17RPJE Rešeršní práce
 
Předmět není vypsán
17RPJR1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
17RPJE1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
17RPJR2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 10 Předmět není vypsán
17RPJE2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 10 Předmět není vypsán
17STJE Sdílení tepla v jaderných elektrárnách česky Předmět je vypsán
17SEMI Seminář
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
17SIPS Simulace provozních stavů JE KZ 3 0+3 Předmět je vypsán
17SPJE Spolehlivost jaderných elektráren
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
D17SJZ Spolehlivost jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
17SMRF Stochastické metody v reaktorové fyzice česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
17SAZ Stroje a zařízení jaderných elektráren
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17SZJE Stroje a zařízení jaderných elektráren
 
Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
17TEK Technické kreslení česky KZ 3 1+2 Předmět je vypsán
17TCJ1 Technologické celky jaderných elektráren 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17TCJ2 Technologické celky jaderných elektráren 2 česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
17TEMT Termodynamika a mechanika tekutin jaderných elektráren česky Předmět je vypsán
17THAR Termohydraulický návrh jaderných reaktorů česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17THN1 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
17THNJ1 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
17THN2 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
17THNJ2 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17THN3 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3
 
Z,ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
17THNJ3 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17THNJ4 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 4
 
česky Z,ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
17THYR Termohydraulika jaderných reaktorů česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
17TNAP Termomechanický návrh jaderného paliva česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17TMP Termomechanika jaderného paliva
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17TERP Termomechanika jaderného paliva česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17TERR Termomechanika reaktorů
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17TER Termomechanika reaktorů
 
Předmět není vypsán
17TYPR Týmový projekt česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17HAV Těžké havárie jaderných zařízení česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17XPWR Vybrané aspekty provozu tlakovodních reaktorů Předmět je vypsán
17XRJZ Vybrané aspekty rozvoje nových jaderných zdrojů Předmět je vypsán
17VPL Vybrané partie z legislativy
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
D17VPRF Vybrané partie z reaktorové fyziky
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
17VYPE Vybrané přednášky z energetiky
 
Z 2 3+0 Předmět není vypsán
17VPO Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
17VRAO Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady česky ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
17VYRR Využívání výzkumných reaktoru pro výzkum a průmysl
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17VYRE Výzkumné jaderné reaktory česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17VYR Výzkumné reaktory
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
17VUV1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0P+6C Předmět je vypsán
17VUJR1 Výzkumný úkol 1
 
Z 6 0+6 Předmět není vypsán
17VYJR1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 12 12 Předmět není vypsán
17VUJE1 Výzkumný úkol 1
 
Z 6 6 Předmět není vypsán
17VUV2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0P+8C Předmět je vypsán
17VUJR2 Výzkumný úkol 2
 
KZ 8 0+8 Předmět není vypsán
17VUJE2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+8 Předmět není vypsán
17VYJR2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 12 12 Předmět není vypsán
17CZVINT2 Zabezpečení a zárukový proces na školním reaktoru VR-1
 
česky ZK 15 135 ZK 15 135 Předmět není vypsán
17CZVINT Zajištění nešíření jaderných zbraní a zárukového procesu na jaderných zařízeních ZK 30 5+10 Předmět je vypsán
17ZAJE Zařízení jaderných elektráren česky ZK 3 3P Předmět je vypsán
17ZEH Základy ekonomického hodnocení česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17ZEL Základy elektroniky KZ 3 2+2 Předmět je vypsán
17EZE Základy energetiky a zdroje energie
 
česky Z,ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
17ZAF Základy fyziky jaderných reaktorů
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
17ZAFP Základy fyziky jaderných reaktorů anglicky ZK 3 2+0 ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
17ZAF1 Základy fyziky jaderných reaktorů 1
 
česky KZ 4 3+1 Předmět není vypsán
17ZAF2 Základy fyziky jaderných reaktorů 2 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17ZJBE Základy jaderné bezpečnosti česky ZK 4 4 Předmět je vypsán
17PRAXB Závěrečná praxe česky Z 1 1 tyd Předmět je vypsán
17PRAXD Závěrečná předdiplomní praxe
 
česky Z 1 1 tyd Předmět není vypsán
17BPJZ Úvod do bezpečnosti jaderných zařízení česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17XNSSF Úvod do bezpečnosti, zabezpečení a forenziky Předmět je vypsán
17UEN Úvod do energetiky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17UING Úvod do inženýrství
Jan Frýbort, Petr Haušild, Radek Mušálek 
česky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
17UINZ Úvod do inženýrství
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
17UPC Úvod do palivového cyklu česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17PROJ Úvod do projektování jaderných zařízení
 
česky Z 3 2+1 Předmět není vypsán
17URO Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17USPO Úvod do spolehlivosti
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
17TEMP Úvod do termomechaniky jaderného paliva
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
17CIBS Číslicové bezpečnostní systémy Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
17RJE Řízení jaderných elektráren
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 24. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14117.html