Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování v C++ 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PRC2 KZ 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Miroslav Virius
Přednášející:
Vladimír Jarý, Jakub Klinkovský, Miroslav Virius
Cvičící:
Vladimír Jarý, Jakub Klinkovský, Miroslav Virius
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Tento kurs pokrývá objektové programování a další pokročilé konstrukce v C++ a standardní knihovnu tohoto jazyka.

Požadavky:

Programování v C++ 1.

Osnova přednášek:

1. Objektové typy v C++

1.1 Deklarace objektového typu bez předků.

1.2 Datové složky a metody. Konstruktory.

1.3 Kopírovací konstruktor. Destruktor.

1.4 Vnořená třída.

1.5 Dědění, virtuální metody.

1.6 Konflikty jmen.

1.7 Virtuální dědění.

1.8 Unie jako objektové typy.

1.9 Třídní ukazatele.

2. Přetěžování operátorů

2.1 Přetěžování běžných operátorů.

2.2 Operátory přetěžovatelné jen jako metody.

2.3 Operátory new a delete.

3. Šablony

3.1 Deklarace, parametry.

3.2 Šablony objektových typů.

3.3 Šablony volných funkcí.

3.4 Šablonové metaprogramování.

4. Výjimky.

5. Dynamická identifikace typů.

6. Prostory jmen.

7. Vstupy a výstupy pomocí objektových datových proudů.

8. STL: kontejnery, národní prostředí.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

Programovací jazyk C++ podle standardu ISO 14882:2003 (včetně připravované nové verze standardu).

Schopnosti:

Použití pokročilých konstrukcí tohoto jazyka pro řešení běžných programovacích úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Virius, M.: Programování v C++, 3. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04371-4.

Doporučená literatura:

[2] Stroustrup, B.: The C++ Programming Language. 3rd edition. Addison-Wesley 1997. ISBN 0-201-88954-4.

[3] Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++. Druhé vydání. Brno, Computer Press 2005. ISBN 80-251-0509-1.

[4] Eckel, B.: Myslíme v jazyku C++. Praha, Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9009-2. 552 stran. (První díl)

[5] Sutter, H.: Exceptional C++. Addison-Wesley 2000. ISBN 0-201-61562-2.

[6] Sutter, H.: More Exceptional C++. Addison-Wesley 2002. ISBN 0-201-70434-X.

[7] Koenig, A.: C Traps and Pitfalls. Addison-Wesley 1989. ISBN 0-201-18928-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11360405.html