Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum ze separačních metod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15SEPM KZ 3 0+3
Garant předmětu:
Mojmír Němec
Přednášející:
Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová
Cvičící:
Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Laboratorní cvičení sestává ze souboru praktických úloh, které mají za cíl studentům ukázat základní radiochemické separační metody a jejich modifikace a využití při práci s radionuklidy. Studenti aplikují znalosti získané v přednáškách Separační metody a Jaderná chemie a využívají dovednosti získané v předchozích laboratorních cvičeních. Úlohy zahrnují extrakční, chromatografické a spolusrážecí postupy a principy, a vyžadují po praktikantech dobrou správu a organizaci práce a nakládání s otevřenými zářiči a radioaktivními odpady. V úlohách jsou využity různé druhy radionuklidů a to buď samostatně nebo v genetické souvislosti.

Požadavky:

Absolvování Praktika z jaderné chemie (15PJCH)

Zápis nebo zkouška z předmětu Separační metody v radiochemii 1 (15SMJ1)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Separace na měničích iontů pomocí tvorby komplexních aniontů.

2.Separace extrakcí kyslíkatými rozpouštědly.

3.Nalezení optimální hodnoty pH pro separaci při extrakci chelátů iontů různého náboje.

4.Dělení iontů extrakční chromatografií.

5.Dělení iontů rozdělovací chromatografií (papírovou nebo na tenké vrstvě).

6.Separace radionuklidů s krátkým poločasem rychlými metodami spolusrážení.

Cíle studia:

Znalosti:

Posluchači získají praktické znalosti základních principů hlavních typů separačních metod používaných v radiochemii.

Schopnosti:

Po absolvování kurzu posluchači dále získají schopnost vybrat vhodné separační metody a dovednost je provést po chemické i technické stránce.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Návody k Praktiku ze separačních metod, soubor podkladů vyučujících, 2018

2.B. A. Moyer (ed.): Ion Exchange and Solvent Extraction: A Series of Advances, Vol. 19, Ion Exchange and Solvent Extraction. Taylor & Francis Group, 2017 ISBN 1138112070

3.J. Rydberg, M. Cox, C. Musicas, G. R. Chopin (eds.): Solvent Extraction Principles and Practice, 2nd Ed., Revised and Expanded, Marcel Dekker, New York, USA, 2004 ISBN: 0-8247-5063-2

Doporučená literatura:

1.J. Starý, M. Kyrš, M. Marhol: Separační metody v radiochemii, Academia, Praha, 1975 – dostupné v knihovně FJFI

2.J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, 2. vyd., ČVUT Praha, 1987 – dostupné v knihovně FJFI

Studijní pomůcky:

1. Radiochemická laboratoř.

Poznámka:

Praktikum ze separačních metod

Další informace:
https://jaderna-chemie.cz/vyuka/predmety/praktikum-ze-separacnich-metod/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1758306.html