Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum ze separačních metod

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15SEPM KZ 3 0+3
Garant předmětu:
Mojmír Němec
Přednášející:
Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová
Cvičící:
Pavel Bartl, Mojmír Němec, Miroslava Semelová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Cvičení sestává ze souboru praktických úloh, které mají za cíl studentům ukázat základní radiochemické separační metody a jejich modifikace a využití při práci s radionuklidy. Jsou probrány extrakční, chromatografické, spolusrážecí i elektrochemické postupy.

Požadavky:

1. Praktikum z jaderné chemie

2. Zápis nebo zkouška z předmětu Separační metody v jaderné chemii 1

3. Vstupní test

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Stanovení celkové výměnné kapacity iontoměniče.

2. Měniče iontů - dělení UX1 a UI na měniči aniontů.

3. Kapalinová extrakce - dělení UX1 a UI diethyletherem.

4. Kapalinová extrakce - dělení RaD a RaE dithizonem.

5. Extrakční chromatografie - dělení RaD, RaE a RaF.

6. Papírová chromatografie - dělení RaD, RaE a RaF.

7. Spolusrážení - separace UX2 a stanovení jeho poločasu.

8. Elektrodepozice bez vnějšího elektrického proudu - dělení RaD, RaE a RaF.

Cíle studia:

Znalosti:

Posluchači získají praktické znalosti základních principů hlavních typů separačních metod používaných v radiochemii.

Schopnosti:

Po absolvování kurzu posluchači dále získají schopnost vybrat vhodné separační metody a dovednost je provést po chemické i technické stránce.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (2. vydání), ČVUT Praha, 1987.

[2] J. Starý, M. Kyrš, M. Marhol.: Separační metody v radiochemii, Academia, Praha, 1975.

[3] K. Štulík: Analytické separační metody, 2005, Karolinum.

Doporučená literatura:

[1] Y. Marcus, A.S. Kertes: Ion Exchange and Solvent Extraction of Metal Complexes, J. Wiley, 1969.

[2] A.J. Dean: Chemical Separation Methods, Van Nostrad Reinhold Company 1969.

[3] A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (editoři): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1.

Studijní pomůcky:

[1] Radiochemická laboratoř.

Poznámka:

Praktikum ze separačních metod

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1758306.html