Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z polovodičů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11PPOL KZ 4 4 česky
Garant předmětu:
Petr Levinský
Přednášející:
Petr Levinský
Cvičící:
Petr Levinský
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cílem praktika je seznámit studenty se základy polovodičových technologií a se základy praktických měření vlastností polovodičových materiálů a přístrojů.

Požadavky:

Absolvování předmětu o fyzice polovodičů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Příprava polovodičových vzorků; řezání, broušení, leštění.

2. Určování rezistivity, van der Pauwova metoda.

3. Určování doby života minoritních nositelů náboje.

4. Měření koncentrace majoritních nosičů, Hallova metoda.

5. Měření kapacity P-N přechodu.

6. Napěťová závislost kapacity P-N přechodu.

7. Vakuové nanášení kovových vrstev.

8. Příprava Schottkyho diod a ohmických kontaktů.

9. Měření V-A charakteristik P-N přechodu a Schottkyho diody.

10. Měření kontaktního odporu.

11. Určování hlubokých příměsí v polovodičích.

12. Stanovení šířky zakázaného pásu, typu mezipásových absorpčních přechodů a tloušťky tenké vrstvy.

13. Určování voltampérové charakteristiky a spektrální závislosti odezvy fotoelektrického článku a fotoelektrické diody.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost fyzikálních vlastností polovodičů.

Schopnosti:

Schopnost samostatného měření parametrů polovodičových materiálů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. H. Frank: Fyzika a technika polovodičů, SNTL 1990.

Doporučená literatura:

[2]. M.S.Sze, Kwok Kwok Ng: Physics of Semoconductors Devices, John Wiley and Sons, 2007.

Studijní pomůcky:

Laboratoř s vybavením pro měření polovodičových materiálů.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11332405.html