Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lomová mechanika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14LM2 Z,ZK 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Jiří Kunz
Přednášející:
Jiří Kunz
Cvičící:
Jiří Kunz
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

Parametry nelineární elasto-plastické lomové mechaniky. Lomová houževnatost konstrukčních materiálů v případě plastických deformací velkého rozsahu. Únava materiálů - základní poznatky, vliv různorodých faktorů na šíření únavových trhlin, aplikace lomové mechaniky. Příklady konkrétních problémů a jejich řešení v praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Anotace:

Parametry nelineární elasto-plastické lomové mechaniky. Lomová houževnatost konstrukčních materiálů v případě plastických deformací velkého rozsahu. Únava materiálů - základní poznatky, vliv různorodých faktorů na šíření únavových trhlin, aplikace lomové mechaniky. Příklady konkrétních problémů a jejich řešení v praxi.

Osnova:

1.Omezení lineární lomové mechaniky, parametery nelineární (elasto-plastické) lomové mechaniky v případě napětí na úrovni meze kluzu

2.Otevření (čela) trhliny COD (CTOD)

3.J integrál

4.Lomová houževnatost konstrukčních materiálů v případě velkých plastických deformací

5.Transformační vztahy mezi parametry lineární a nelineární lomové mechaniky, možnosti a omezení nelineární lomové mechaniky

6.Základní poznatky o únavě konstrukčních materiálů

7.Vliv provozních (resp. zkušebních) podmínek na šíření únavové trhliny

8.Závislost rychlosti šíření únavové trhlina na rozkmitu faktoru intenzity napětí

9.Prahová hodnota rozkmitu faktoru intenzity napětí pro šíření únavové trhliny

10.Problematika tzv. krátkých únavových trhlin

11.Ilustrační příklady a ukázky řešení konkrétních problémů v praxi

Klíčová slova:

Nelineární lomová mechanika, plastická deformace malého a velkého rozsahu, otevření (čela) trhliny, J-integrál, únava materiálů, rychlost šíření únavové trhliny, prahová hodnota rozkmitu faktoru intenzity napětí, krátké trhliny.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kunz, J.: Základy lineární a nelineární lomové mechaniky pro inženýrskou praxi. Praha, Česká technika – nakladatelství ČVUT 2019.

[2] Kunz, J.: Aplikovaná lomová mechanika. Praha, Vydavatelství ČVUT 2005.

Doporučená literatura:

[2] Saxena, A.: Nonlinear Fracture mechanics for engineers. Boca Raton, CRC Press 1989.

[3] Schijve, J.: Fatigue of structures and materials. Springer 2009.

[4] Dang Van, K., Paradopoulos, I.V.: High-Cycle Metal Fatigue: From Theory to Applications. CISM International

Centre for Mechanical Sciences – Svazek 392. Springer 2014.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6223806.html