Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rozvíjení řečových dovedností 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04APK3 Z 1 2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Nathaniel Tobias Patton
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Třetí semestr uzavírá kurz komunikace a rozvíjení řečových dovedností a při jeho úspěšném zvládnutí by student měl být schopen hovořit samostatně a bez chyb o probraných tématech, případně rozvíjet samostatně myšlenky.

Požadavky:

Výstupní znalosti kurzu 04APK2, zakončeného zkouškou 04APKK (za 2 semestry).

Osnova přednášek:

Nácvik konverzačních a poslechových dovedností na další témata daná učebnicí (životní prostředí, počasí, věda a technika, móda a oblékání, problémy současné doby, tisk a sdělovací prostředky, doprava a dopravní prostředky).

Nácvik samostatného ústního projevu na dané téma a diskuse.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Tématicky rozšířená slovní zásoba a frazelologie (např. životní prostředí, počasí, věda a technika, móda a oblékání, problémy dnešní doby, tisk a sdělovací prostředky, doprava a dopravní prostředky), konverzace, diskuse, zvuková podoba jazyka, souvislý ústní projev na probíraná témata.

Schopnosti:

Poslech a konverzace na probíraná témata, umět bez zaváhání a gramatických chyb na dané téma krátce souvisle hovořit (cca 5 minut) a zapojit se do diskuse.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Fictumová, J.Ceccarelli, T.Long, Angličtina, konverzace pro pokročilé, Barrister a Principal 2008

Doporučená literatura:

[2] R. MacAndrew, R.Martinez, Taboos and Issues, Thomson Heinle 1998

[3] S.Cunningham, P.Moor, New Cutting Edge, Upper Intermediate, Longman 2003

[4] překladové a výkladové slovníky

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6352206.html