Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování v UML

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MUML Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Vojtěch Merunka
Cvičící:
Vojtěch Merunka
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

V předmětu je vykládán unifikovaný modelovací jazyk (UML) z pohledu teoretických základů objektového programování a modelování pomocí lambda-kalkulu. V semestrálních projektech a praktických ukázkách je kladen důraz na možnost práce s instancemi objektů. Tento předmět také přináší úvod do objektové databázové technologie a dotazování nad objektovými datovými strukturami, které jsou důležitým nástrojem pro verifikaci a validaci modelovaných systémů.

Požadavky:

Algoritmizace, databáze, programování v jazyce C++ nebo Java, softwarové inženýrství.

Osnova přednášek:

1. Úvod, historie UML, koncepce UML.

2. Modely užití systému, modely datové struktury. Třídy a kolekce. Objektová normalizace tříd. Úvod do modelovacího nástroje BoUML.

3. Princip MDA, transformace hierarchií tříd objektů.

4. Alternativní přístupy k procesnímu modelování. Projekty BPML a BORM.

5. Zadání semestrálních projektů.

6. Metody získávání informace o systému ze zadání, business inženýrství.

7. Teoretické základy modelování, lambda-kalkul, petriho sítě a teorie automatů.

8. Modelovací nástroj Craft.CASE a jazyk C.C.

9. Alternativní v praxi používané techniky, Metoda Aris, modelování pomocí EPC.

10. Validace a transformace navrženého konceptuálního schématu, instance-level modeling.

11. Návrhové vzory.

12. Možnosti implementace konceptuálního modelu do konkrétních platforem. Porovnání relačních a objektových databází.

13. Manažerský pohled na řízení softwarového projektu.

14. Prezentace semestrálních projektů.

Osnova cvičení:

1.-6. Prezentace přednášené látky, procvičování lambda-kalkulu.

7. Zadání semestrálních projektů.

8.-10. Úvod do prostředí modelovacího CASE nástroje.

11.-12. Obhajoby semestrálních projektů.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti budou znát prostředky a chápat formální základ v praxi používaných technik analýzy, návrhu a implementace informačních systémů pomocí standardizovaného modelovacího jazyka UML a objektově orientovaného paradigmatu (OOP), procesního modelování a dalších nástrojů a technik majících původ v počítačových vědách.

Schopnosti:

Studenti budou schopni vypracovat samostatný projekt analýzy konkrétního systému a otestovat jeho návrh pomocí simulačních nástrojů nebo naprogramováním prototypu. Studenti budou umět používat dostupné analytické nástroje CASE.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Ambler S.: The Object Primer 3rd Edition, Agile Model Driven Development with UML 2, Cambridge University Press, 2004 ISBN#: 0-521-54018-6.

[2] Ambler, Scott W.: Process Patterns - Buiding Large-Scale Systems Using OO Technology, Cambridge University Press - Managing Object Technology Series 1998, ISBN 0-521-64568-9.

Doporučená literatura:

[3] Ambler, Scott W.: More Process Patterns - Delivering Large-Scale Systems Using OO Technology, Cambridge University Press - Managing Object Technology Series 1999, ISBN 0-521-65262-6.

[4] Merunka V.: Datové modelování , Alfa Publishing, Praha 2007, ISBN 80-86851-54-0.

[5] Liping Liu, Borislav Roussev et al.: Management of the Object-Oriented Development Process - Part 15: BORM Methodology, ISBN 1-59140-605-6.

[6] Merunka Vojtěch, Pergl Robert, Pícka Marek: Objektově orientovaný přístup v projektování informačních systémů, ČZU Praha 2005, ISBN 80-213-1352-8.

Poznámka:

Rozsah=prednasky+cviceni:2p+2c

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24706405.html