Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stanovení radionuklidů v životním prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15SRZP ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Mojmír Němec
Přednášející:
Mojmír Němec
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V přednášce jsou posluchači seznámeni s výčtem radionuklidů sledovaných v životním prostředí a jejich výskytem. Jsou probrány typy vzorků, způsob jejich odběru a případná předúprava tak, aby byla zajištěna správnost výsledků a následně i jakost analýz. Pozornost je věnována i jednotlivým instrumentálním měřicím metodám pro přírodní vzorky jako je spektrometrie záření gama a stanovení celkových aktivit alfa a beta. Dále jsou ukázány metody stanovení pro jednotlivé vybrané radionuklidy (izotopy uranu a plutonia, 210Po, 210Pb, 226Ra, 222Rn, 3H, 14C, 85Kr, 131I, 137Cs, 90Sr).

Požadavky:

1. kompletní kurz chemie na bakalářské úrovni (anorganická, organická, fyzikální)

2. kurz jaderné chemie

3. Separační metody v radiochemii 1

4. volitelně: Chemie životního prostředí

Osnova přednášek:

1. Významné radionuklidy v životním prostředí, volba metodiky jejich stanovení.

2. Zabezpečení jakosti v radioanalytických laboratořích.

3. Typy analyzovaných vzorků, obecné zásady odběru vzorků.

4. Gama-spektrometrická analýza vzorků životního prostředí.

5. Postup a zásady stanovení celkové aktivity alfa.

6. Postup a zásady stanovení celkové aktivity beta.

7. Stanovení uranu, Po-210, Pb-210.

8. Stanovení Rn-222.

9. Stanovení Ra-226 a Ra-228.

10. Stanovení C-14 a tritia.

11. Stanovení plutonia ve vodách, sedimentech a půdách.

12. Stanovení Cs-137 a Sr-90 ve vodě, mléku, moči.

13. Stanovení I-131 a Kr-85.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Posluchači získají znalosti o způsobech odběru a úpravy vzorků z životního prostředí, jejich analýze a zajištění její jakosti. Dále se seznámí s normami a metodami stanovení vybraných radionuklidů.

Schopnosti:

Studenti budou schopni vybrat a aplikovat vhodnou analytickou metodu pro stanovení určitého radionuklidu v životním prostředí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Radionuclides in the Environment, Atwood A.D. (ed.), John Wiley & Sons, New Jersey, 2010

[2] Measurement of radionuclides in Food and the Environment. A Guidebook. Technical Report Series No. 295, IAEA Vienna 1989

Doporučená literatura:

[1] Veselý K.: Stanovení nízkých aktivit - metodické základy. Studie 3-84, Ústřední informační středisko pro jaderný program, Praha - Zbraslav, 1984

[2] Veselý K., Petr I., Šebesta F.: Stanovení nízkých aktivit radionuklidů - vybrané postupy a aplikace. Studie 7-1986, Ústřední informační středisko pro jaderný program, Praha - Zbraslav, 1986

[3] Loveland W.D., Morrissey D.J., Seaborg G.T.: Modern nuclear chemistry, John Wiley & Sons, New Jersey, 2006

[4] Handbook of Nuclear Chemistry, Vol.1-5, Vertes A., Nagy S., Klencsár Z. (eds.), Kluwer Academic Publishers, 2003

Poznámka:

Stanovení radionuklidů v životním prostředí

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11346805.html