Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radioanalytická chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15RCH ZK
Garant předmětu:
Jan John
Přednášející:
Jan John, Mojmír Němec
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V první části přednášky jsou podrobně probrány všechny základní radioanalytické metody, zejména: indikátorové metody, aktivační metody a metody založené na neaktivační interakci jaderného záření s látkou. Druhá část přednášky je věnována metodám stanovení významných radionuklidů, zajištění jakosti analýz, typům vzorků a způsobům jejich odběru a předúpravy.

Absolventi kursu získají schopnost zvolit optimální radioanalytickou metodu pro konkrétní aplikaci s přihlédnutím k možnostem pracoviště.

Požadavky:

Absolvování kurzu Jaderná chemie a všech předepsaných laboratorních cvičení

Osnova přednášek:

1.Indikátorové metody. Stanovení přirozeně indikovaných prvků.

2.Izotopová zřeďovací analýza. Radioreagenční metody.

3.Metody založené na izotopové výměně, metody koncentračně závislého rozdělení, RIA.

4.Neutronová aktivační analýza, fotoaktivační analýza, aktivační analýza nabitými částicemi.

5.Metody založené na neaktivační interakci jaderného záření s látkou.

6.Významné radionuklidy v životním prostředí, volba metodiky jejich stanovení. Typy analyzovaných vzorků, obecné zásady odběru vzorků.

7.Zabezpečení jakosti v radioanalytických laboratořích.

8.Gama-spektrometrická analýza vzorků životního prostředí.

9.Postup a zásady stanovení celkové aktivity alfa a beta. Stanovení uranu, Po-210, Pb 210, Rn-222, Ra-226 a Ra-228.

10.Stanovení C-14, tritia. Stanovení plutonia ve vodách, sedimentech a půdách.

11.Stanovení Cs-137 a Sr-90 ve vodě, mléku, moči. Stanovení I-131 a Kr-85.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti o principech a škále existujících analytických metod využívajících radionuklidů nebo ionizujícího záření pro stanovení stabilních prvků a dále o metodách stanovení vybraných radioaktivních prvků s důrazem na jejich stanovení ve vzorcích z životního prostředí.

Studijní materiály:

Základní:

1.J. Tölgyessy, M. Kyrš: Radioanalytical Chemistry, Ellis Horwood Chichester / J. Willey & Sons New York / Veda Bradislava, 1989.

2.B. Kahn (ed.): Radioanalytical Chemistry, Springer, 2007.

3.Radionuclides in the Environment, Atwood A.D. (ed.), John Wiley & Sons, New Jersey, 2010.

4.Measurement of radionuclides in Food and the Environment. A Guidebook. Technical Report Series No. 295, IAEA Vienna 1989

Doporučená:

5.A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003.

6.J. Lehto, X. Hou: Chemistry and analysis of radionuclides, Wiley-VCH Weinheim, 2010.

7.Veselý K.: Stanovení nízkých aktivit - metodické základy. Studie 3-84, Ústřední informační středisko pro jaderný program, Praha - Zbraslav, 1984

8.Veselý K., Petr I., Šebesta F.: Stanovení nízkých aktivit radionuklidů - vybrané postupy a aplikace. Studie 7-1986, Ústřední informační středisko pro jaderný program, Praha ? Zbraslav, 1986

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4531206.html